'Catetan Aa

"AA GARUT"
Sabalang bentrong mun boga katengeunah atawa kaambek teh sok ditularkeun kana sabaraha catetan leutik keur diri sorangan, pikeun enteung keur saha bae, hirup teh ulah sakahayang urang, ulah kurung batokeun, ulah babalagaan tapi kudu motekar jeung kudu mere manfaat keur batur.. 

Punteun sanes ngajar ngojay ka meuri ieu asli catetan hirup Aa keur mimiti sakola dugi keur bubumen di Bekasi dugi ka ayeuna. Nepi ka catetan bidadari leutik simkuring, lain agul ku asiwung,  da teu aya anu bisa diagulkeun. kahayang mah engke dibaca ku si nugeulis lamun geus dewasa, ayeuna karek jejeg tilu taun.
Lengkeupna mah catatan Aa teh karek sapuluh siki, hayang mah 100 catatan :
  1. Renovasi Imah lain Sakadar Ngurug (9/9-2014)
  2. Legitimate pilpres kumaha?
  3. Mudik teh keur urang sunda
  4. Papagon dina media sosial
  5. Lalangse Laya 3 : Tepang Taun Siga "Ayu Zaila" 
  6. lalangse laya 2
  7. lalangse laya 1 
  8. Panineungan keur Sakola: "Sasakala kelas IPS 2 SMAN 2 Garut"
  9. Geng motor sarta budaya leupas. 
  10. Yu kata and kata Yo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...