Minggu, 01 September 2013

Rupa-rupa wangunan imah urang sunda baheula


Rupa-rupa wangunan imah sunda buhun
Sangkan leuwih eces dihandap ieu di jelaskeun ngaran-ngaran babagian tina imah urang sunda baheula.
Abig/ampig : bilik juru tilu dina pongpok leuit atawa pongpok imah.

Balandar : sarupa balok wangunna pasagi opat dipasang di luhur kuda-kuda pikeun nahan usuk dina rangka hateup.
Bilik : pipinding imah nu dijieun tina anyaman awi anu meunang ngahuaan.
Golodog : tetecean atawa tangga paranti unggah atawa turun ti imah ( Imah panggung ).
Hateup : tutup imah diluhur sangkan iuh atawa ulah asup cihujan, dijieun tina daun eurih, daun kiray, daun sadang atawa daun kalapa ( mun di pameungpeuk mah sok make daun dahon )
Jandela : lawang angin atawa cahaya dina bilik atawa dingding tembok nu bias dibuka jeung ditutup cara panto.
Kolong : rohangan dihandapeun imah panggung.
Lalangit : tutup rohangan imah beulah luhur ( bagian para Beulah handap )
Lincar : camped ( papan ) rubak pikeun nutup bilik ti beulah luar, lebah darurung, atawa pikeun nutup tungtung darurung nu di hareup (dina imah panggung)
Kuda-kuda : balok kai nu dipasang dengdek anu nyambungkeun tihang adeg jeung pamikul.
Pongpok : rohangan di sisi ( handapeun suhunan ) anu sok ditutup ku abig/ampig.
Suhunan : bagian imah anu pangluhurna, ngujur manjang nurutkeun wangun imah,
Wuwung : tutup hateup sapanjang sambungan suhunan, tempat patepungna kenteng/hateup dina puncak suhunan: wuwung sok dijieun tina seng, tembok, atawa tina injuk ( dina imah dipasisian ).
Amben : tepas imah panggung nu lantana tina palupuh.
Tepas : emper, bagian imah panghareupna nu digemblangkeun, paranti narima semah, ngawangkong jeung tatangga ( di imah panggung ), jsb.
Patengahan : rohangan imah nu ditengah.
Dapur/pawon : rohangan imah nu ditukang, paranti masak, jsb.
Goah : rohangan ( biasana di dapur ) paranti nyimpen pabeasan, kadaharan, jsb ( di imah panggung )
Pangkeng : kamar, rohangan imah paranti sare atawa barang simpen.
Pakarangan : tanah sakurilingeun imah.
Buruan : tanah hareupeun imah.
Pipir : tanah tukangeun imah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...