Jumat, 01 November 2013

KECAP SESEBUTAN KAAYAAN (SIPAT)

A. Kaayaan/Sipat Barang
 Ku: Iing Firmansyah

1.       Nuduhkeun warna
Beureum --> euceuy
Bodas --> nyacas
Bodas --> ngeplak
Héjo --> ngagedod
Hideung --> cakeutreuk
Hideung --> meles (dilarapkeun kana buuk jalma atawa bulu sasatoan)
Hideung --> lestreng
Konéng --> enay
Konéng --> umyang

2.       Nuduhkeun Rasa
Amis --> kareueut
Bau --> meledos
Bau --> meledek
Hangseur --> meleding
Haseum --> ngagendil
Lada --> néwéwét
Pait --> molélél
Pangsét --> moléték
Panas --> néréptép
Tiis --> caméwék
Seungit --> melenghir
Seungit --> meleber
Seungit --> ngadalingding

3.       Nuduhkeun Sipat/Kaayaan
Hérang --> ngagenclang
Hérang --> ngagenyas
Poék --> mongkléng
Poék --> meredong
Caang --> mabra
Caang --> ngebrak
Kandel --> kedeplik
Ipis --> nyempring
Pendék --> pédéklék
Pendék --> pédéklék
Panjang --> ngagebay
Gedé --> ngajegir
Leutik --> camperenik

Sumber tulisan :Nyarios Sunda (FB)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...