Budaya Sunda

Budaya sunda teh luhung jeung hiji waktu leungit, komo budak ayeuna anu geus ka lindes ku budaya sejen. pribados hoyong ngumpulkeun perkawis adiluhung budaya sunda.

A.        ADAT ISTIADAT SUNDA
Tradisi Sunda (1)

I.KATUANGAN DAN KAOLAHAN

B. AGAMA DAN KEPERCAYAAN
J.NASKAH KUNO
C.ALAM DAN LINGKUNGAN

K.ORGANISASI DAN PAGUYUBAN
D. ARSITEKTUR

L. PAKAKAS DAN PAKASABAN
E. BASA SUNDA
 Undak-usuk basa
M. SAJARAH SUNDA
Sasakala (1)
Pancakaki (1)

[Pancakaki (1)

F. DONGENG
Carpon (32)

N. TOKOH
Inohong (4)

G.KAULINAN


O. ISTILAH SUNDA


H.KAWIH DAN TEMBANG
Rumpaka (1)
Pitaloka (2)

P. KAKIWARIAN
 Paguyuban (1)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...