Rabu, 17 Februari 2016

Bujangga Sunda : " Raden Haji Muhammad Musa"

Muhamad Musa diwedalkeun di Garut minangka turunan bangsawan Sunda, putra Raden Rangga Suryadikusumah,Patih Kabupaten Limbangan. Manehna saterasna dileupas kanggo ngiring atikan formal di hiji pasantren di Purwakarta sarta diajak ngiring ku bapana kanggo mios haji ka Makkah wanci anom keneh. Manehna nampik tawaran Pamarentah Hindia-Belanda anu bade ngajadikeunna minangka hulu gudang, margi manehna langkung resep milih widang kaagamaan. Sanggeus barobah kaayaan penghulu,dina warsih 1864 manehna diangkat barobah kaayaan janten Panghulu Ageung (Hoofd panghoeloe) di kabupaten Limbangan dugi ka maotna.

Muhamad Musa someah kasasha, dugi ka  reukeut sareung  K. F. Holle, pangusaha perkebunan teh bangsa Belanda di Cikajang,anu mangrupa penasehat Pamarentah Hindia-Walanda ngeunaan bangsa pribumi (utamana na di Priangan). Ku Pamarentah Hindia-Belanda manehna dipercaya pisan. Reukeut na hubungan Musa kalawan Holle nguntungkeun kadua pihak. Kanggo Musa, manehna nanjung utamana margi tiasa muka gaulna jeung bangsa walanda. Musa ku Pamarentah Hindia-Walanda dipercaya pisan,ku kituna ku margi jasa-jasa na manehna kantos dijangjikeun kalungguhan luhur dugi dugi tujuh turunan. Kusabab reukeut na ngababaturan kalawan Holle, Musa oge tiasa ngembangkeun bakat/minat nyerat sarta ngarang na ku kituna karya-karya na (sae karangan sorangan atawa saduran atawa tarjamahan) tiasa dicetak dugi rebuan eksemplar di Batavia. Di antawis para putra na, anu meunang warisan bakat nyerat na nyaeta Raden Ayu Lasminingrat (isteri bulati Garut) sarta raden Kartawinata.

Data Lengkepna :
Ping lahir 1822
Garut, Hindia Belanda
Maot 1886
Garut, Hindia Belanda
Nami lainna Raden Haji Muhamad Musa
Pagawean Sastrawan, Panghulu, Ulama
kakenal Pangarang, palopor kasustraan cetak Sunda, ulama dan Tokoh Sunda abad ke-19.
Agama Islam
Isteri Raden Ayu Ria
putra-putri
  • Nyi Raden Ayu Lasminingrat (1843-1948)
  • Nyi Raden Ratnaningrum
  • Nyi Raden Lenggang Kencana
  • Raden Kartawinata (1846-1906)
  • Raden Haji Zaenal Asikin
Ramana Raden Rangga Suryadikusumah
Kulawargi Raden Tumenggung Suria Angga Kartalegawa (cucu)

Karyana :
Karya Muhamad Musa anu nu mawi kakoncara nyaeta Wawacan Panji Wulung anu medal dina warsih 1871. Karya-karya lianna anu dicetak di antarana,
1862: Wawacan Raja Sudibya,Wawacan Wulang Krama,Wawacan Dongéng-dongéng,Wawacan Wulang Tani;
1863: Carita Abdurahman jeung Abdurahim,Wawacan Seca Nala;
1864: Ali Muhtar,Élmu Nyawah;
1865: Wawacan Wulang Murid,Wawacan Wulang Guru;
1866: Dongéng-dongéng nu Aranéh;
1867: Dongéng-dongéng Pieunteungeun;
1872: Wawacan Lampah Sekar;
1881: Santri Gagal,Hibat.Sumber :

  • Mikihiro Moriyama. 2005. Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad ke-19. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. .
  • Ajip Rosidi. 2000. Ensiklopedia Sunda. 2000. Pustaka Jaya, Jakarta.
  • Terrarum, O. (2006). West Meets East: Images of China and Japan, 1570 to 1920, Special Collections, De Beer Gallery, Central Library of the University of Otago, 10 February to 26 May 2006. New Zealand Journal of Asian Studies, 8, 122-179.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...