Kamis, 01 Juni 2017

Ciri Paéhna Haté Manusa

KU Ki Dr. Dharmasetiawan Natapradja.
1. Tarkush sholah', wani ninggalkeun sholat fardhu.
2. "Adzdzanbu bil farhi", tingrim tanpa ngarasa dosa padahal keur maripolah dosa badag (QS Al A'raf: 3).
3. Karhul Qur'an", teu daék maca Al Qur’ an.
4. "Hubbul ma'asyi", maksiat euweuh eureunna.
5. "Asikhru", riweuhna ngan ku ngomongkeun kagoréngan jeung suudzhan, sarta ngarasa dirina leuwih beresih ti batur.
6. "Ghodbul ulamai", kacida ngéwana kana naséhat para ulama.
7. "Qolbul hajari", henteu sieuneun kana pangéling perkara maot, kuburan jeung akhérat.
8. "Himmatuhul bathni", kagégéloan kana dunya teu paduli kana perkara nu halal jeung haram nu penting bisa beunghar.
9. "Qoulussū'i", resep ngomong kasar tur garihal, popoyok, ngahina jeung ngéwa ka batur.
10. "Anāniyyun", embung nyaho, teu paduli, atawa masa bodo kana kaayaan batur, malahan ka kulawargana sanajan keur katalangsara ogé.
11. "Al intiqōm", resep males kana kadhaliman batur (pendendam).
12. "Albukhlu", pedit, pelit, buntut kasiran “méré gé hésé”.
13. "Ghodhbānun", gampang ngambek kusabab kaangkuhanana jeung dengki.
14. "Asy Syirku", syirik jeung percaya kana takhayul, dukun, jsbn.
Pamuga mangpa’at!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...