Selasa, 01 Maret 2011

Saméméh Kontrak Lekasan

Dikisahkeun yén malaékat maut (Izrail) papanggih jeung Nabi Sulaiman AS. Manéhna datang mangrupamanusa ku kituna teu saurang ogé anu nyaho kadatanganana sajaba Nabi Sulaiman. Harita teh Nabi Sulaiman keur ngariung jeung sawatara urang sahabatna. Waktu malaékat maut rék indit manéhna melong ka salahsaurang sahabat Nabi Sulaiman bari neuteup aneh, tuluy indit.


Sanggeus malaékat maut indit, sahabat Nabi Sulaiman éta nanya, "Wahai Nabiyullah, naha manéhna neuteup abdi sapertos kitu?" Jawab Nabi Sulaiman, "Kanyahokeun, manéhna éta téh malaékat maut."

Saterusna sahabat Nabi Sulaiman éta ngomong, "Wahai Nabi, tiupkanlah angin kalayan gancang, ku kituna angin éta bisa mawa kuring ka penclut nagari India, saéstuna kuring gaduh firasat goréng."

"Naha anjeun baris lumpat tina takdir lamun maut baris mapag anjeun?" tanya Nabi Sulaiman. "Satemeunna Alloh maréntahkeun ka urang pikeun néangan sabab-sababnya. Sarta, kuring yakin yén Anjeun baris mengabulkan paménta kuring." kecap sahabat Nabi Sulaiman éta. Saterusna, Nabi Sulaiman maréntahkeun ka angin pikeun mawa ka tempat anu dipikahayangna.

Selang sawatara waktu malaékat maut datang, Nabi Sulaiman nanya, "Naon urusan anjeun ka salah saurang sobat kuring, naha anjeun nenjoan manéhna kawas kitu?"

Malaékat maut némbalan, "Kuring nempo kawas éta kusabab manéhna kacatet didaptar nu baris maot, yén manéhna baris paeh di hiji nagari di India. Kuring heran, kumaha manéhna bisa indit ka ditu sedengkeun manéhna tadi aya bareung anjeun? Saterusna, di tempat anu geus ditangtukeun, dina wayah anu geus digariskeun kuring ninggali manéhna datang ka kuring sarta dicabut nyawana."

Carita di luhur ngingetkeun ka urang yén malaékat maut baris sok ngintip saha waé anu mangsa kontrakna baris lekasan di dunya ieu. Lamun mangsa kontrakna béak mangka teu saurang ogé bisa lumpat ti manehna. ".… Mangka, lamun geus datang waktuna maranéhanana henteu bisa mundurkeunana barang sajongjonan ogé sarta henteu bisa (ogé) ngamajukeunana." (QS al-a'raf [7]: 34).

Dina séjén ayat, Alloh SWT negeskeun, "Sarta datanglah sakaratul maut kalayan sebenar-benarna. Éta pisan anu manéh sok lumpat alatanana." (QS Qaf [50]: 19).
 
Lumpat ka dokter lamun gering tumiba, lumpat dahar lamun rasa lapar datang, lumpat  nginum lamun rasa hanaang dongkap, Tuluy lumpat ka saha lamun maot baris mapagkeun anjeun?

Éstuning, teu saurang ogé bisa lumpat tina sok sanajan aya di jero benteng anu luhur tur kokoh. "Di mana waé manéh aya, maot  baris meunangkeun manéh, sok sanajan manéh di jero benteng anu luhur deui kokoh." (QS an-nisa' [4]: 78).

Ku alatan éta, saméméh mangsa kontrak lekasan, "Buru-buru manéh ningkatkeun amal saméméh datang tujuh perkara: kasangsaraan anu ngalemahkeun, kakayaan anu nyombongkeun, gering anu ngaripuhkeun, kolot anu ngalemahkan, maot anu megatkeun, dajjal anu nyesatkeun, sarta kiamat anu pohara beurat sarta nyusahkeun." (HR Tirmidzi). Wallahu a'lam. 

Sumber diropea ti : http://www.republika.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...