Selasa, 01 Maret 2011

Hikmah: Hayu Mikiran Aib Sorangan

Remen ogé urang henteu sadar jeung kasalahan sorangan. Tapi malahan urang paham pisan kasalahan batur. Kawas kecap paribasa, gajah dipelupuk panon teu kasampak, jaram di peuntas lautan kasampak.


Naha diri ieu sok menyibukkan diri kalayan ngomongkeun aib batur, sedengkeun ‘aib badag anu aya di hareup panon henteu diperhatikan? Pamustunganana diri ieu ogé riweuh menggunjing, ngomongkeun aib barayana padahal manéhna henteu resep diomongkeun.

Lamun dibanding-bandingkan diri urang sarta jelema anu digunjing, kaci jadi manéhna leuwih mulia di sisi Alloh. Kukituna haté ieu remen ogé kasibukkeun ku hal anu sia-sia. Sakuduna, aib urang sorangan anu leuwih diperhatikeun

Ti Abu Hurairah, manéhna nyarios, Rasulullah SAW kungsi nanya, "Nyaho manéh, naon éta ghibah?" Para sahabat némbalan, “Alloh sarta Rasul-nya leuwih weruh.” Saterusna Rasulullah ngadawuh, “Ghibah nyaéta manéh ngomongkeun baraya anjeun ngeunaan hiji hal anu henteu manéhna teu dipikasuka.” Hiji jalma nanya, “Wahai Rasulullah, kumaha nurutkeun Pangersa lamun jelema anu kuring ngomongkeun manehna memang luyu jeung anu kuring ucapkeu?” Rasulullah ngadawuh, “Lamun bener naon anu manéh omongkeun éta ngeunaan dirina, mangka hartosna manéh geus ngagibahnya (ngomongkeun). Tapi lamun anu manéh omongkeun éta euweuh dinana, mangka hartosna manéh geus mitnah manehna (nuduh tanpa bukti).” (HR Muslim)

Sedengkeun ghibah dijelaskeun dina firman Alloh Ta’ala dina Alquran surat Al Hujarat ayat 12, nyaéta kawas jelema anu ngadahar bagkai barayana sorangan. Naha urang daék kawas éta?
 
Lamun urang geus weruh kitu tercelanya ngomongkeun aib baraya urang –tanpa aya maslahat - mangka geus sakuduna urang menjauhkan diri ti gawéna kasebut. Aib urang sabenerna leuwih loba, dibandingkeun aib batur. Urang tangtu leuwih paham diri urang tinimbang batur lain? Hayu berinstropeksi, saméméh ngoméntaran anu teu urang weruh ngeunaan batur.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...