Jumat, 04 April 2014

Bahasa Inggris Murtad si Kabayan..

Si Kabayan jadi supir di salah sahiji kantor. Kebeneran dununganna teh urang bule. Waktu keur nganteurkeun dununganana tea, mobil si Kabayan nabrak mobil lain. Si Kabayan puguh geumpeur terus ngomong:

“Sorry, Sir. This car is brake-brake nothing want!” (hampura Tuan, ieu mobil geus di erem-erem tapi teu daekeun).

Si supir nu ditabrak terus turun rek ngadat ka si Kabayan. Dunungan si Kabayan rek mantuan, tapi kaburu dihalangan ku si Kabayan:

“Please…don’t follow mix, Sir!The bring this car if not wrong is children fruit from source power human area! He..is stupid doesnt’t play! Base, he is yesterday afternoon boy! Right-right not salt! Bring the car only not can…”

(Hampura, tong ikut campur, Tuan! Nu mawa eta mobil teh mun teu salah anak buah ti bagian sumber daya manusia. Manehna bener-bener belegug lain heureuy! Dasar, budak kamari sore! Bener-bener teu uyahan! Mawa mobil wae teu bisa…).

Tungtungna mah si Kabayan menta hampura ka eta supir. Terus si Kabayan oge menta hampura ka dununganana.

“Sorry, Sir. My body is not deliciousing, my body taste like enter the wind and i headche seven surrounding now!

” (Hampura, Tuan. Kuring keur teu ngeunah awak, awak abdi rasana ayeuna saperti keur asup angin jeung lieur tujuh kuriling!).

Aya tilu awewe ***urang SUNDA, MANADO jeung PAPUA***

Aya tilu awewe ***urang SUNDA, MANADO jeung PAPUA**naek pesawat terbang, ti Papua ka Jakarta. Ngadadak pesawat oleng rek murag. Langsung awewe Sunda nyokot bedak jeung lipen dandan geulis pisan. Babaturan nu di sabelah na bingung terus nanya."Ku naon maneh dangdan?"Maneh na
ngajawab "Biasana lamun pesawat rek murag, anu pertama di tulungan nu pang geulis na."

Awewe Manado teu narima, terus maneh na muka calana. Babaturan di sabelah na nanya."Kunaon maneh muka calana?"
Manehna ngajawab "Biasana lamun pesawat murag nu pertama
ditulungan pasti nu pingping na bodas mulus".Haaahhh...

Awewe Papua emosi ngadenge omongan kadua babaturan'na. Terus manehna langsung muka baju jeung calana, buligir. Awakna kabeh katempo hideung;;) Kadua babaturan na bingung terus nanya."Kunaon maneh di buligir kitu"? Maneh na ngajawab santai "Biasana lamun pesawat murag anu pertama diteangan pasti KOTAK HITAM".

Wilujeng wengi baraya BUS

Rabu, 02 April 2014

Tokoh Dalang Sunda : Asep Sunandar Sunarya

Urang sunda mah pasti mikawanoh ka dalang nu kreatif wantun nenggar kabiasaan dunya padalangan. sok matak pikaserieun, buta dipepeg neupi ka utah ugeur kaluar jeung bukur-bukurna.

Asep Sunandar Sunarya (lahir di Bandung, Jawa Kulon, ping 3 Séptember 1955 – ngantunkeun di Bandung, Jawa Kulon, 31 Maret 2014 dina yuswa 58 taun)  manehna téh salah sahiji maestro wayang golek di Indonésia. Minangka dalang wayang golek Asep Sunandar Sunarya (di imahna sok kateulah disebut Abah, di dunya "breaker" make ngaran landihan Eyang Abiyasa) Anjeunna konsisten pisan, teu incah balilahan ngamajukeun pawayangan di jawa kulon. Anjeunna téh ditakdirkeun jadi dalang ku dalang anu sajati nyaeta Gusti Alloh. Manéhna kitu ngahiji pisan jeung dunya wayang golek, makana teu aneh sabaraha pangajén demi pangajén, ti tingkat lokal, propinsi, nasional, dugi ka manca nagara.

Tanpa jasa Asep Sunandar Sunarya meureun Cepot teh moal sa-populer ayeuna, kalawan kreativitas sarta inovasina Manéhna junun ngaronjatkeun darajat wayang golek anu dianggap seni kampungan ku sabagian jelema. Di mana manéhna nyiptakeun wayang Cepot bisa mangguk-mangguk, buta utah mie, Arjuna kalawan pakakas panahna, Bima kalawan gadana,  kitu ogé kalawan pakéan wayangnya nu sakitu genjreng-na.

Materi sarta ketenaran manéhna meunangkeun alatan hasil bajoang "teu luput kaanginan teu gedar kahujanan" kalawan nyanghareupan sagala rupa dinamika kahirupan nu lolobana matak pitugeunaheun. loba jelema nu henteu weruh yén lalampahan dina profesina teh sakiu rumitna. Kalayan dina mimiti karirna mindeng meunangkeun kritikan  ti sagala rupa golongan utamina ti ramana (Abah Sunarya)

“Satiap bérés pagelaran wayang, Abah sok ngomong ceunah: “goréng” (awon) naon wae anu ku kuring dilakukeun. Abah téh sepuh nu pelit , ahéngna ngan sabot kuring ngadalang kalawan aya lawakan, sarta Abah nyaksian, Anjeunna seuri. Pikeun kuring sapeureusna naon ogé kritikan Anjeunna, ku kuring di jadikan  pecut ku kituna malah bisa ningkatkeun  kreatifitas sarta inovasi. Kuring jadi ayeuna teh alatan" ayana poé kamari. ceuk Asep.

Leuwih laér Asep ngomong: “Kuring kudu ngahaturkeun nuhun ka sing saha waé anu geus ngritik, rék didasaran ku ngéwa atawa nya’ah, pék téh teuing. Sajaba ti Éta, meureun perlu ogé kuring nendeskeun yén naon rupa kréativitas jeung inovasi anu ku kuring dilakukeun, dina raraga narékahan sangkan seni Sunda wayang golék anu mibanda ajén adi luhung, tetep bisa hirup disagala jaman, kaasup dijaman kiwari anu gening batan sakitu loba peunteun seni katut budaya deungeun anu asup ka Indonésia pon kitu deui karasa ku urang Sunda. Atuh meureun mun wayang golék teu dimumulé kujalan inovasi mah tangtu jajar kadéséh kubudaya deungeun téh. Nudipigusti ku Kuring mah ngan Gusti, séjén pakem, séjén wayang golék, séjén tali paranti. Sapamanggih Kuring pakem wayang golek séjén perkara anu statis komo kudu disakralkeun mah, séjén! Ngan disisi séjén, kuring ogé kudu méré atawa nyadiakeun lolongkrang pikeun saha waé anu miboga pamadegan anu teu sajalan jeung pamanggih kuring, mangga téh teuing. Teu aya guna jeung manfaatna mutuskeun silaturahmi alatan pakem jeung hal séjén anu sifatna multitafsir. Naon anu dilakukeun ku Kuring, ngaropéa wayang golék ku jalan inovasi, lantaran Kuring yakin yén euyeub pisan niléi-niléi kamanusaan katut Katuhanan dina seni Sunda wayang golék. Kumangrupa anu mere aprésiasi kana naon anu ku Kuring dilakukeun, Éta mah hak balaréa séwang-sewangan,da kuring mah darma diajar, atuh ngadalang gé darma diajar,” kedalna.

Ti Asep Sukana Jadi Asep Sunandar Sunarya

Ngimpi nyaéta hiji misteri anu multi tafsir lolobana jelema nganggap hal éta minangka kembang saré tapi henteu saeutik ogé anu beranggapan yén ngimpi nyaéta medium Pangéran "Nepikeun" pengetahuan-na ka manusa, sarta anu ngaranna tafsir éta pastina loba vérsi. Urang henteu kungsi paham sacara detil naon hubunganana antara ngimpi kalawan kanyataan. Tapi ieu pisan kanyataan anu dialaman saurang Ibu diwarsih 1955 di Kampung Giriharja Bandung. Manéhna ngaranna Tjutjun Jubaedah (dawam digeroan Ambu Tjutjun), pamajikan saurang dalang kaceluk dina mangsana nyaéta Abeng Sunarya (dawam digeroan Abah Sunarya).

Salaki Pamajikan ieu dikarunia 13 jelema anak:

 1. Suherman Sunarya
 1. Ade Kosasih Sunarya
 1. Miktarsih Sunarya
 1. Otah Saodah Sunarya
 1. Ilis Sunarya
 1. Nanih Sunarya
 1. Asep Sunandar Sunarya (Sukana)
 1. Imas Sunarya
 1. Iden Subrasana Sunarya
 1. Nunuk Sunarya
 1. Permanik Sunarya
 1. Ugan Sunagar Sunarya
 1. Agus SunaryaKi


Ieu pisan salah sahiji épisodeu tautan antara ngimpi kalawan kalahiran. Sabot umur kandungan Ambu Tjutjun menginjak bulan katujuh Manéhna ngimpi yén lamun anak anu ke-7 dina kandunganna lahir mangka henteu kaci dibéré ngaran. 3 Séptember 1955 Ambu Tjutjun ngababarkeun putra ke-7 saurang anak lalaki. kainget baris ngimpi manéhna mangka jabang orok kasebut henteu dibéré ngaran.

Teuing naon hubunganana antara ngimpi kasebut kalawan niat Abah Sunarya sabab menginjak umur 15 bulan sanggeus lahir, sang jabang orok "dibikeun" ka adina Abah anu ngaranna Ibu Eja (akrab digeroan Ma Jaja) anu pareng tacan dikaruniai anak. Saprak waktu éta hak asuh sang orok jadi tanggung jawab Ma Jaja (landian sang Bibi pikeun si Orok)
Alatan sang Orok henteu ngaranna tangtu aya kasalempang ka diri Ma Jaja lamun tatanggana nanyakeun perihal ngaran Orok kasebut. Pikeun nyiasatina mangka Ma Jaja berfikir teuas nepi ka mecenghul ideu Sukana nyaéta sarupaning akronim ti Basa Sunda anu hartosna sa resep na (sesukana). saterusna Sukana jadi sarupaning "ngaran" pikeun Orok kasebut. Ideu ieu datang minangka "jalan tengah" atawa solusi jitu sabab ku cara kawas éta Ma Jaja henteu ngarémpak naon anu diamanatkan ku rakana.

Salah sahiji sebutan pikeun lalaki digolongan masarakat Sunda nyaéta Asep (digigireun / sabeulah Encep atawa Ujang). Jadilah saterusna sang orok biasa disebut Asep Sukana. Ampir kawas lolobana barudak séjénna dina jaman éta, Asep leutik gumbira pisan kalawan dongeng atawa kawih anu sok mepende lamun nyanghareupan saré. Sajaba ti éta, Asep leutik geus nempokeun kesukaanna ka rupa-rupa sato peliharaan, kawas ucing, anjing, manuk sarta kotok. saking nyaah na dina sato Asep leutik mere ngaran sato-sato éta salah sahijina anjingna anu hideung polos dibere ngaran  Lutung.

Ka diri Asep nyérélék getih seni ti Bapana. Dimimitian saprak umur 7 warsih ( kelas 1 SD) minat Asep ka wayang golek geus mimiti tumuwuh. Sajaba karna faktor turunan ogé memang dina jaman éta pagelaran seni Wayang Golek masih digandrungi ku masarakat. Ogé, dina waktu éta tacan aya "saingan" ti jenis seni séjénna sakumaha lumangsung dina jaman ayeuna. Bakat Sukana leutik manéhna perlihatkan kalawan kegemarannya nyieun wawayangan ti régang-régang tangkal anu murag, taneuh liat, sarta daun sampeu.

Asep Sukana anu hirup dipepende Ma Jaja, tangtu waé nganggap yén Ma Jaja nyaéta Ibu kandunganna sorangan. Pang kurang salila 16 warsih Asep Sukana henteu kungsi nyaho yen saha saéstuna kolot kanduna. Tapi berkat kawijakan ti Ma Jaja mangka pamustunganana Asep nyaho saha rama sarta ibu kandungna. Mangka dina hiji kasempetan, Ma Jaja, Abeng Sunarya, sarta Tjutjun Jubaedah papanggih, kabongkar saterusna asal-usul atawa silsilah kulawarga anu sebernarna.

Hiji sabot waktu Asep Sukana manggung di Luragung, manéhna ngadalang beurang poé (ngabeurangan) sedengkeun dina peuting poéna anu jadi dalang nyaéta Abah Sunarya, mangka waktu éta pisan Abah Sunarya berujar:"Ngewa ngaran Sukana, ganti ku Sunandar!" Saprak waktu éta pisan Asep Sukana robah jadi Asep Sunandar, sedengkeun ngaran Sunarya mangrupa ngaran Bapana anu saterusna dipakéna. Hal ieu sawajarna lumangsung di Masarakat Sunda hususna, di mana ngaran bapa mindeng dipaké ditukang ngaran anakna.
"Apalah hartina hiji ngaran tanpa Karya" Asep Sunandar.

Pangajen Luhur Karya

Tangtu loba ékol naha manéhna nampa rupa-rupa pangajén kasebut. Anu écés mustahil aya pangajén tanpa prestasi sarta mustahil aya prestasi tanpa karya. Ti berkarya saterusna berprestasi tangtu mangrupa tangga pangsoranganna, sarta tangga ieu ngan meureun diliwatan atawa dihontal lamun dinana aya inovasi ti wanda kreativitas anu dilakonanana. Hartina, Asep henteu ngan saukur berkarya tapi leuwih laér ti éta manéhna berkarya dibiruyungan inovasi sarta kreativitas. Hartina ogé, karya Asep henteu stagnan melainkan dinamis, terus nuturkeun perkembangan sarta tungtutan jaman, ngindung kawaktu mibapa kajaman.

Sajaba pangajén Individu Paduli Talari, Asep ngabogaan pangajén luhur kabéh kreativitasnya éta, diantarana 1978 Asep Sunandar Sunarya junun menyandang jawara Dalang Pinilih I tingkat Jawa Kulon dina Binojakrama padalangan di Bandung. selang opat warsih saterusna nyaéta diwarsih 1982, terpilih jadi deui jawara pinilih I deui di Bandung. saprak 1982-1985 Asep Sunandar Sunarya rékaman kaset ku SP Record, sarta Wisnu Record. Sarta dina warsih 1985, manéhna dinobatkan minangka Dalang Jawara UMUM tingkat Jawa Kulon dina Binojakrama Padalangan di Subang, sarta manéhna ngabogaan hak memboyong Bokor Kencana minangka lambang supremasi padalangan Sunda Jawa Kulon.

1986, Asep Sunandar Sunarya meunang mandat ti pamaréntah minangka duta kasenian, pikeun hiber ka Amérika Sarikat. Dina warsih anu sarua, 1986, Dian Record mimiti ngarékam karya-karya Asep Sunandar dina wangun kaset pita.
1993, Asep Sunandar Sunarya dipénta ku Institut International De La Marionnette di Charleville, Perancis, minangka dosen rongkah salila dua bulan, sarta dibéré gelar profesor ku masarakat akademis Perancis.

Warsih 1994, Asep Sunandar Sunarya mimiti pentas di luar nagari, antara séjén di; Inggris, Walanda, Swiss, Perancis, sarta Belgia, sanggeus éta, nyaéta 1995, manéhna ,mendapat pangajén béntang Satya Lencana Kabudayaan. Nepi ka ayeuna, henteu kurang ti 100 albeum rékaman (kaasup bobodoran) anu geus dihasilkeun Asep Sunandar Sunarya. komo salah sahiji station tv swasta ogé kungsi nyieun program husus Asep dijudulan Asep Show.
Sahenteuna éta pisan sawatara pangajén formal anu kungsi dihontal Asep. Henteu terhitung rupa-rupa pangajén nonformal, boh anu datang ti perseorangan boh kelembagaan.
Ti kabéh éta, dina kesehariaanana, Asep angger Asep anu hirup saderhana, maké sarung, sarta bari sila, sarta "macangkrama" kalawan domba-domba peliharaanana.

Bener henteuna Asep Sunandar Sunarya bisa disebut sang Maestro(?), tangtu lain anjeunna anu kudu némbalan manéhna. Ngan masarakat (penggemar wayang golek sarta pemerhati wayang sahenteuna anu bisa meunteun manéhna). Tangtu waé pameunteunan ieu ngarujuk ka sajumlah karya anu geus dihasilkeunana. Anu écés salah sahiji station tv sempet ngarékam tapak lalampahan saurang Asep dina format acara "Maestro" sawatara warsih anu tuluy.

Fakta menunjukan yén jam hiber manggungnya cukup mencengangkan komo kira-kira 19985-1990-an, manéhna remen ogé kudu manggung 40 kali perbulannya.
Kahirupan Pribadi

Dina umur 17 warsih Asep Sunandar Sunarya nikah ka Euis Garnewi (16 warsih) saurang Pesinden juaga anak saurang Camat. Ti pernikahannya éta Asep dikaruniai 1 budak awéwé sarta 2 budak lalaki nyaéta: Mae Saroh, Dadan Sunandar, sarta Dani. Tapi nasib teu bisa ditampik, perkawinan maranéhanana ngan tahan nepi ka 7 warsih, maranehna ogé sapuk pikeun pirak sacara alus-alus. Gusti Allah nepungkeun Asep jeung Elas Sulastri(18 warsih) saurang Gadis asal Lembang Jawa Kulon, warsih 1978, waktu éta umur Asep 23 warsih. Ti pernikahanana nu kadua,  Asep dikarunia budak lalaki sarta 2 budak awéwé nyaéta: Dinar Mustika, Elin, sarta Gina Tridasanti. Tapi, kitu deui jalan hirup euweuh anu nyangka. Pernikahannya jeung Elas kandas ditengah jalan. Umur pernikahanana jeung Elas Sulastri ngan lumangsung 6 warsih. Dina umur 29 warsih Asep nikah deui jeung Ati (20 warsih) saurang Gadis asal Rancaekek Bandung Jawabarat. Ti pernikahannya jeung Ati lahirlah saurang anak lalaki anu dibéré ngaran Cipta Déwa atawa mindeng digeroan Ito. Dina warsih anu sarua, Asep nikah deui kalawan gadis asal Cangkuang ngaranna Sumirat (minangka pamajikan kadua), ti pernikahannya jeung Sumirat lahirlah saurang anak lalaki anu diberinama Gunawan Wibiksana. Ieu pisan jalan kahirupan Asep. Sarua sakali anu bersangkutan henteu kungsi weruh yén dirina kudu ngawayuh. 

Warsih 1985 waktu Asep umurna 31, Manéhna terpikat gadis geulis ti Cianjur Kadupandak anu ngaranna Nenah Hayati (15 warsih). Pasamoanana dimimitian waktu Asep keur pentas di Wewengkon kasebut. Pondok carita pamustunganana maranéhanana sapuk pikeun menjalin tali kaasih, anu saterusna nikah dina tanggal 4 Maret 1985. Kadua pamajikanana anu dimadu kasebut dangan rela kudu melangsungkan perceraian minangka jalan terbaiknya sanggeus nyaho Salakina geus nikah deui kalawan gadis geulis anu anyar lulus ti SMP. Ti pernikahan kasebut lahirlah 6 jelema anak lalaki: Batara Sena, Gysta Gumilar Agustina, Yogaswara Sunandar, Sunan Purwa Aji, Aria Sadewa, sarta Maulana Yusuf. nepi ka ayeuna ngan hiji Pamajikan anu hirup saimah jeung Asep. Hirup sarta jalan kahirupan hiji jalma memang jadi rusiah Pangéran. "Euweuh.. Euweuh nu nyaho manusa mah soal jodo, pati, bagja katut cilaka. kitu deui jeung Uing, ah teu nyangka wé sagala rupana ogé, geus kieu wé kuduna, da mémang kieu gening kanyataanana. teu Dalang, teu Présidén, teu Hancip, teu Ajengan teu saha, ari ceuk nu Maha Sutradara kudu A na pasti kajadian A. Aaaaah tarima wé ku kasadaran da sagala gé teu hayang komo embung". Ceuk Asep.

Dalang kondang ieu ngabogaan riwayat panyakit jantung sarta rencana mah baris dibawa ka hiji Rumah sakit di Singapura pikeun berobat. Tapi takdir ngomong séjén, dina tanggal 31 Maret 2014, Asep Sunarya maot dina perjalanan nuju ka Rumah sakit  Al-ihsan Bandung.

Diropea ti wikipedia kalawan Référénsi :

Dalang Asep Sunandar Sunarya wafat, Kabarpop.co. Diaksés 1 April 2014. 


Kamis, 13 Februari 2014

Sajarah tembang sunda Cianjuran


Sajarah Tembang Sunda Cianjuran
tembang cianjuran kawitna mah salasahiji seni mmaos. dinagarana tembang sunda cianjuran ti taun 1930-an terus dikukuhkeun taun 1962 dina musyawarah tembang sunda sa-pasundan di bandung. seni mamaos teh minangka seni vokal sunda anu diirig ku alat kacapi indung, kacapi rincik suling jeung rebab.
Sekar
Sekar mangrupa seni sora ti vokal manusa (janaswara). Sekar dibagi jadi dua golongan utama anu jadi dua tihangna seni sora sunda. Sakumna perbendaharaan seni sora kaasup kadina dua golongan ieu. Kadua golongan badag éta téh Sekar tandak sarta Sekar Wirahma merdika.
SEKAR minangka seni sora tina vokal manusa (janaswara)
Sekar tandak mangrupa jenis lagu anu ngabogaan wirahma atawa ritme anu tetep (tandak hartina tetep) dina istilah art kulon disebut rhythmical song. Sekar tandak dina istilah popular disebut kawih. Tembang Cianjuran kaasup kadina golongan kulawarga lagu sekar tandak alatan pola kawihna ngabogaan wirahma (Wirahma) atawa ketukan anu tetep. Sekar tandak dawam dibawakan sacara anggana (solo vokal) sarta sacara rampak sekar (vokal grup). Conto penyajian sekar tandak contona dina Tembang Cianjuran, gending karesmen, panambih dina pupuh, sindhenan sarta jenis kakawihan séjénna.

Sekar wirahma merdika nyaéta golongan lagu anu henteu ngabogaan ketukan, berirama leupas tapi aya aturan panjang-pendek nu tangtu anu henteu bisa dituliskeun kalawan sistem titilaras atawa sacara pakem dina karawitan sunda. Penentuan panjang-pendeknya hiji nada ngan bisa diajarkan sacara lisan verbal atawa oral ti saurang guru ka murid. Ieu pisan anu dina dunya seni sora sunda disebut tembang sarta di jawa disebut macapat (Natapradja:2003).

Dina kanyataanana sanajan disebut Tembang Cianjuran tapi lain kaasup kadina jenis sekar wirahma merdika. Tembang Cianjuran mangrupa golongan sekar tandakatau dawam disebut kawih. Penamaan “tembang” saukur sawajarnana jelema sunda nyebutkeun jeniskawih ieu. Jadi, ulah terjebak kalawan penamaan “tembang” dina Tembang Cianjuran.

Historis Tembang Cianjuran
Kasenian Tembang Cianjuran geus aya saprak jaman kolonialisme anu datang ka nusantara. Di tempat kalahiranana Cianjur,sebenarnya ngaran kasenian ieu téh mamaos. Dingaranan tembang Sunda Cianjuran saprak warsih 1930-an sarta dikukuhkan warsih 1962 sabot diayakeun Musyawarah Tembang Sunda sa-pasundan di Bandung. Seni mamaos mangrupa seni vokal Sunda kalawan pakakas musik kacapi indung, kacapi rincik, suling, sarta atawa rebab. Mamaosterbentuk dina mangsa pamaréntahan bupati Cianjur RAA. Kusumaningrat (1834-1864). Bupati Kusumaningrat dina nyieun lagu mindeng bertempat di hiji wangunan ngaranna Pancaniti. Ku alatan éta pisan manéhna kaceluk kalawan ngaran Kangjeng Pancaniti. Dina mulanya mamaosdinyanyikan ku kaum lalaki. Anyar dina perempat kahiji abad ke-20 mamaos bisa dipelajari ku kaum wanoja. Hal ituterbukti kalawan mecenghulna para juru mamaos wanoja, kawas Rd. Siti Sarah, Rd. Anah Ruhanah, Ibu Imong, Ibu O’baruk, Ibu Resna, sarta Nyi Mas Saodah (kurnia:2003)

Bahan mamaos asalna ti sagala rupa seni sora Sunda, kawas pantun, beluk (mamaca), degung, sarta tembang macapat Jawa, nyaéta pupuh. Lagu-lagu mamaos anu dicokot ti vokal seni pantun dingaranan lagu pantun atawa papantunan, atawa disebut ogé lagu Pajajaran, dicokot ti ngaran keraton Sunda dina mangsa lampau. Sedengkeun lagu-lagu anu asalna ti bahan pupuh disebut tembang. Duanana menunjukan ka aturan rumpaka (teks). Sedengkeun téknik vokal duanana ngagunakeun bahan-bahan olahan vokal Sunda. Tapi kitu dina pamustunganana kadua téknik pembuatan rumpaka ieu aya anu digabungkan. Lagu-lagupapantunan ogé loba anu dijieun kalawan aturan pupuh.

Dina mangsa mimiti panyiptaanana, Cianjuran mangrupa revitalisasi ti seni Pantun. Kacapi sarta téknik memainkannya écés kénéh ti seni Pantun. Kitu ogé lagu-lagunya ampir kabéhanana ti sajian seni Pantun. Rumpaka kawihna ogé nyokot ti carita Pantun Mundinglaya Dikusumah.
.
Dina mangsa pamaréntahan bupati RAA. Prawiradiredja II (1864-1910) kasenian mamaosmulai menyebar ka wewengkon séjén. Rd. Etje Madjid Natawiredja (1853-1928) nyaéta di antara tokohmamaos anu berperan dina sumebarna ieu. Manéhna mindeng diondang pikeun ngajarkeun mamaoske kabupatén-kabupatén di Parahiangan, di antarana ku bupati Bandung RAA. Martanagara (1893—1918) sarta RAA. Wiranatakoesoemah (1920-1921 & 1935-1942). Sabot mamaosmenyebar ka wewengkon séjén sarta lagu-lagu anu ngagunakeun pola pupuh geus loba, mangka masarakat di luar Cianjur (sarta sawatara perkumpulan di Cianjur) nyebutkeun mamaos kalawan ngaran tembang Sunda atawa Cianjuran, alatan kasenian ieu has sarta asalna ti Cianjur. Kitu ogé sabot radio NIROM Bandung warsih 1930-an menyiarkan kasenian ieu nyebutkeun manéhna jeung Tembang Cianjuran (kurnia:2003).

Pamaén kasenian anu disebut minangka Tembang Cianjuran diwangun luhur: saurang pamaén kacapi indung anu pancénna nyaéta mikeun pasieup, narangtang, pangkat lagu, sarta memngiri lagu boh mamaos mamupun panambih; hiji boh dua urang pamaén kacapi rincik anu ngabogaan tugas nyieun hiasan dina iringan kacapi indung sabot penembang membawakan panambih; samentara anu hijina deui ngabogaan tugas minangka anggeran wilatan (mikeun watesan-watesan ketukan); saurang pamaén suling anu ngabogaan tugas nyieun hiasan-hiasan lagu di antara-antara kekosongan sekaran (vokal) sarta mikeun lelemah soré (dasar nada); sarta penembang anu membawakan sagala rupa jenis lagu mamaos cianjuran. Minangka catetan, lagu panambih ngan dilantunkan ku penembang wanoja. Sedengkeun busana anu dikenakan ku pamaén lalaki nyaéta baju taqwa, sinjang (dodot), kalawan benggol minangka aksesorisnya. Sedengkeun, pakéan anu dikenakan ku para pamaén wanojana nyaéta: kabaya, sinjang, sarta karémbong (Galba:2007).

Fungsi kasenian anu disebut minangka Tembang Cianjuran nyaéta minangka hiburan. Sedengkeun, peunteun anu kaeusi di jerona henteu ngan saukur estetika sapanon, tapi ogé gawé babarengan sarta kreativitas. Peunteun gawé babarengan tercermin dina hiji pementasan. Dina hal ieu lamun penembang lalaki beristirahat, mangka penembang awéwé tampil ngeusian manéhna. Ku kituna, kaayaan henteu vakum tapi sinambungan. Peunteun kreativitas henteu ngan tercermin ti keterampilan para pamaénna dina sisindiran, tapi ogé dina pengadopsian jenis-jenis kasenian séjén (degung) tanpa ngaleungitkeun rohnya (jatidiri kasenian mamaos cianjuran).

Tapi dewasa ieu kehebatan sarta keindahan ti seni Tembang Cianjuran geus mimiti melemah tergerus arus globalisasi. Hal éta tercermin ti kurangna nara asal, tingkat apresiasi masarakat anu beuki kurang sarta horéamna generasi ngora pikeun mempelajarinya alatan dianggap minangka kuna atawa kampungan. Maranéhanana leuwih mikaresep jenis-jenis kasenian kontemporer.

PEUNTEUN-PEUNTEUN DINA RUMPAKA TEMBANG CIANJURAN
 
Nasihat sarta Doa
Rumpaka dina istilah Indonésia mangrupa teks ti lagu, atawa syair-syair dina lagu. Dina rumpaka Tembang Cianjuran beuneur peunteun-peunteun kawas nasihat sarta doa. Nasihat sarta doa inidilihat ti sudut komunikasi ngabogaan kemiripan yakniadanya tujuan pengungkapan anu ditepikeun dina pendengar. Nasihat nyaéta harapansupaya eusi talatah rumpaka nepi ka ka pencengar sarta doa, harepan anu dipohonkan ka  

Pangéran.
Rumpaka digubah ku saurang penggubah, saterusna ditembangkan ku sejumlahpenembang/ juru mamaos/juru tembang. Dina hal ieu juru tembang sapuk kalawan eusi rumpakakemudian hayang nepikeun manéhna balik ka pendengar, kaasup ogé rumpaka anu beuneur doa. Penembang umumna milih ogé eusi kandungan ti rumpaka. Lamun nasihat ditempo ti sagi silih menasihati antar-manusia sarta permohonan doa ditepikeun ka Pangéran, duanana aya dina wewengkon religius. Nasihat mangrupa
Hablum Minanas sarta Doa mangrupa Hablum Minallah. Amanat anu ditepikeun ngaliwatan
lantunan tembang karasaeun leuwih hidmat boh dirasakeun ku penembang boh didéngé ku
penikmat.

Ditempo ti sagi historis, unsur nasihat sarta doa anu aya dina wewengkon religius ieu ngabogaan kalungguhan penting dina Rumpaka Tembang Cianjuran. Perintis mimiti Tembang Cianjuran nyaéta Dalem Pancaniti, saurang taat ngagem agama, komo aya anu nganggap ”Alima al-alamah (ajengan pandai), ngahontal Waliyullah ((Su’eb, 1997: 36). Pernyataan kasebut saluyu kalawan katerangan anu ditepikeun ku Dadan Sukandar yén saméméh warsih enampuluhan Tembang Cianjuran mengusung ngeunaan hal keteladanan. Bukti-bukti éta tersirat ogé dina hiji dina pupuh Sinom Liwung anu ditarima ku R. Bakang Abu bakar ti
guruna dina warsih 1949 minangka katut:
 
Sinom pamekaring rasa
Rasa Suci kang diwincik
racikan ungkara basa
basa pamekaring budi
budi daya nastiti
nutur galuring luluhur
babaran kaelingan
digending dirakit dangding
komaraning daya sastra Kasundaan
(Ischak, 1988: 63)
Kira-kira rumpaka ieu geus aya laér saméméh warsih 1949. Dina pupuh ieu aya tanda anu kuat nyaéta Rasa Suci, Rasa Suci ngarujuk ka Inti Kedirian manusa anu dianugrahkan Pangéran nyaéta Nurullah atawa disebut ogé Awak Rohani (Tempo dina Wawacan Jaka Ula Jaka Uli). Kecap kadua nyaéta babaran kaelingan ’pembahasan ngeunaan keimanan’. Pengertian eling ’imandina naskah-naskah ajaran Teosofi Tasawuf nyaéta Manunggaling kaula-gusti. Menghadirkan Alloh di jero Awak Rohani’ Pupuh ieu berceritera ngeunaan ajaran keimanan anu menuntun manusa ka arah kabagjaan lahir sarta batin. Tapi lamun disambungkeun kalawan judul lagu nyaéta Liwung, henteu luyu. Ku kituna kira-kira aya lagu pamaké rumpaka ieu luyu eusi. Ditempo ti rumpaka di luhur, jelaslah kakuatan ti kesusastraan Sunda dina hiji mangsa, ditempo ti sagi bobot eusina (kalsum:2007) rumpaka-rumpaka séjén Tembang Cianjuran anu dicokot ti rumpaka pupuh anu beuneur nasihat sarta mengarah dina kebajikan antara séjén:
 
Pucung Degung
Lamun urang boga maksud kudu junun
kahayang jeung prakna
mun sakadar dina hate
eta mubah moal rek aya buktina. (Sobirin, 1987: 46)
Naratas jalan 
Geura bral geura mariang
geura prak naratas jalan
teangan kasugemaan
enggoning keur kumelendang
kumelendang séwang yakin
dibarengan kaimanan
yakin kana pamadegan
tangtungan wanda sorangan
tapi poma 2x séjén laku kaangkuhan.
Kaangkuhan anu mawa
kana jalan kaambrukan
hirup téh séjén sorangan
loba pisan nu marengan
keur urang silih tulungan
séjén eukeur pacengkadan
nu taya hartina pisan
nimbulkeun pondok harepan
ilang uteuk keur ngudag-udagan urang
(Sobirin, 1987: 85)

Naratas Jalan Surupan Pelog, pupuh Sinom. Kadua pada mangrupa kahijian anu ngarojong dina judul Naratas JalanMuka Jalan’. Lamun dikaitkeun kalawan pamakéan pupuh, ”muka jalandina konteks ieu, ngabogaan harti nyieun pijakan hirup dina néangan kabagjaan pikeun diteladani ku jalma-jalma saterusna. Teks Naratas Jalan ditempo ti sudut harti minangka hiji runtuyan informasi, ngeunaan ngajalanan
kahirupan.Rumpaka ieu mengemukakan yén hirup kalawan sasama pikeun silih tolong-menolongbukan pikeun berselisih. Teks hipogram dina pupuh Pucung kawas katut: Utamana jalmakudu rea batur, keur silih tulungan, silih asih silih bere, budi uteuk lantaran ti dina jalma. ’Anu pangutamana jelema kudu ngabogaan kawan loba, pikeun silih nulungan, silih mikeun, budi sarta uteuk ngaliwatan sasama manusa.’(Kalsum:2007).

Rumpaka-rumpaka diluhur mangrupa sawaréh leutik conto ti Tembang Cianjuran anu sok ngabogaan intisari kebajiakan, nasihat, doa, sarta ngajak manusa pikeun ngahontal kemuliaan. Sajaba diluhur aya ogé cirebonan ‘bermakna manusa kudu tapis dina ngalakonan kebaikan’, ceurik abdi’nyaritakeun yén di dunya kabéh hal sok berpasangan’, sinom bungur’ngingetkeun dina manusa dina berkehidupan henteu bisa sewenang-wenang sarta egois’, pangrawit’ dina berkehidupan manusa kudu weruh mana anu bener sarta anu salah sarta sok ngajaga dirisarta masih loba rumpaka pupuh séjénna.

Geus bisa dipastikeun yén Tembang Cianjuran pohara mengarah sarta ngajarkeun manusa minangka mahkluk anu bermoral. Membimbing ka kebaikan, silih mendoakan antar sasama, ngajaga kelestarian alam, sarta permohonan ka sang panyipta. Hal ieu tinangtu arang sakali kapanggih dina teks lagu populer jaman ayeuna. Teks dina gubahan lagu populer lolobana nyaritakeun ngeunaan realita percintaan anak rumaja, pegat asih, perselingkuhan, pengorbanan asih, pacaran, sarta sagala hiji hal anu pohara deukeut kalawan kahirupan rumaja jaman ayeuna.

Pintonan
Sabenerna yayaya istilah mamaos ngan némbongkeun dina lagu-lagu anu berpolakan pupuh (tembang), alatan istilah mamaos mangrupa penghalusan ti kecap mamaca, nyaéta seni maca buku carita wawacan ku cara dinyanyikan. Buku wawacan anu ngagunakeun aturan pupuh ieu aya anu dilagukan kalawan téknik nyanyian rancag sarta téknik beluk. Lagu-lagu mamaos berlaras pelog (degung), sorog (nyorog; madenda), salendro, sarta mandalungan. Dumasar bahan asal sarta sipat kawihna mamaos dikelompokkan dina sawatara wanda, nyaéta: papantunan, jejemplangan, dedegungan, sarta rarancagan. Ayeuna ditambahkeun ogé jenis kakawen sarta panambih minangka wanda pangsoranganna. Lagu-lagu mamaos ti jenis tembang loba ngagunakeun pola pupuh Kinanti, Sinom, Asmarandana, sarta Dangdanggula, sarta aya di antarana lagu ti pupuh séjénna.
 
Lagu-lagu dina wanda papantunan di antarana Papatat, Rajamantri, Mupu Kembang, Randegan, Randegan Kendor, Kaleon, Manyeuseup,Balagenyat, Putri Layar, Pangapungan, Rajah, Pinggel Gading, Candrawulan, dsb. Samentara dina wanda jejemplangan di antarana diwangun darijemplang Panganten, Jemplang, Cidadap, Jemplang Leumpang, Jemplang Titi, Jemplang Pamirig, dsb. 

Wanda dedegungan di antarana Sinom Degung, Asmarandana Degung, Durma Degung, Dangdanggula Degung, Rumangsang Degung, Panangis Degung sarta sajabana. Wanda rarancagan di antarana; Manangis, Bayubud, Sinom Polos, Kentar Cisaat, Kentar Ajun, Sinom Liwung, Asmarandana Rancag, Setra, Satria, Kulu-kulu Kulon, Udan Mas, Udan Iris, Dangdanggula Pancaniti, Garutan, Porbalinggo, Erang Barong sarta sajabana. Wanda kakawen di antarana: Sebrakan Sapuratina, Sebrakan Pelog, Toya Mijil, Kai Agung, sarta sajabana. Wanda panambih di antarana: Budak Ceurik, Toropongan, Kulu-kulu Gandrung Gunung, Renggong Gede, Panyileukan, Selabintana, Soropongan, dsb.

Dina kawitna  mamaos boga fungsi minangka musik hiburan pakakas silaturahmi di antara kaum menak. Tapi mamaos ayeuna, di gigireun / sabeulah masih kawas fungsi mimitina, ogé geus jadi seni hiburan anu boga sipat profit ku para senimannya kawas kasenian. Mamaos ayeuna mindeng dipaké dina hiburan hajatan perkawinan, khitanan, sarta sagala rupa kaperluan hiburan atawa acara adat.
 

Sumber rujukan


Jumat, 01 November 2013

NGARAN-NGARAN PATEMPATAN

ALUN-ALUN : tanah lapang (hareupeun kacamatan, kabupatén, masjid agung, jsb)
BABAKAN : lembur anyar
BABANTAR : lebah walungan anu léah sarta déét
BOBOJONG : jojontor tanah anu nyodor ka cai (biasana di sisi walungan)
BUBULAK : sarupa tegalan, tanah nu pinuh ku jukut nu aya di lamping gunung atawa di pasir
DUNGUS : runyuk, rungkun, gundukan tatangkalan laleutik nu rada rembet.
HUMA : tanah darat (biasana di leuweung) nu dipelakan paré tur tara dikocoran cai
JUNGKRANG : legok nu jero sarta sisi-sisina gurawés
KARÉÉS : sisi walungan nu réa keusikan (mun di sisi laut, basisir)
KEBON : tanah darat nu dipelakan rupa-rupa pepelakan
LAMPING : lebah gunung atawa pasir antara puncak jeung tutugan
LEGON : lebah basisir nu ngelok ka darat, sarupa teluk ngan leuwih leutik
LEMBUR : kampung, tempat padumukan jelema nu réa imah
MONGGOR/MOMONGGOR : sarupa pasir ngan leuwih handap tur leuwih leutik
MUHARA/MUARA : tungtung walungan di hilir, tempat patepungna walungan jeung laut atawa walungan leutik jeung walungan gedé
MUMUNGGANG/GEGER : lebah gunung nu pangluhurna (tonggong gunung)
PASIR : gunung leutik sarta handap
REUMA : tanah darat urut huma
RORAH : cai ngocor, sarupa jeung susukan, ayana di leuweung
SABANG : tanah darat nu dihapit ku dua walungan
SAMPALAN : tegal di tengah leuweung tempat nyatuan sato jarah
SITU : sarupa jeng balong ngan leuwih gedé, leuwih lega (biasana walungan nu dibendung sok ngajangélék jadi situ)
SOMANG : jurang gurawés sarta jero
TANJUNG : jojontor, tanah nu nyodor ka laut
TARIKOLOT : tempat urut lembut
TEGALAN : tanah lega tur rata nu sabagian gedé pinuh ku jukut wungkul
TELUK : basisir nu ngelok ka darat
TEPIS WIRING : sesebutan séjén pikeun pasisian atawa pilemburan
TETELAR : tanah datar di tengah sawah nu henteu kahontal ku cai, sok dipaké ngangon
TUTUGAN GUNUNG : gunung beulah handap (suku gunung)
WAHANGAN : walungan, ngocor caina gedé ti girang ka muara
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...