Sabtu, 04 Desember 2010

7 (TUJUH BELAS) KONSEP KAGEULISAN MOJANG SUNDA

Alam endah ciptaan Allah SWT, rupi sareng wanguna tangtossampurna, kasampurnaan alam  di damel siloka mojang Sunda, di lebetkeun kana babasaan sareng  paribasa,  antawisna konsep kageulisan mojang Sunda :
 1. Rambut hideung meles, galing muntang, ombak banyu;
 2. Pameunteuna ngadaun seureuh;
 3. Tarang – ta’ar  teja mentrangan;
 4. Halis ngajeler paeh;
 5. Soca cureuleuk, bulu soca carentik;
 6. Damis ngagula sapasi sapertos katumbiri;
 7. Pangambung uwung uwungan;
 8. Gado ngaendog sapotong – sapasi;
 9. Lambey jeruk sapasi;
 10. Waos gula gumantung;
 11. Taktak wayangeun;
 12. Panangan ngagondewa; ramo pucuk euriheun;
 13.  Imbit dempak biola;
 14. Cangkeng lenggik nadang papanting;
 15. Iga kawas gambang pawayangan;
 16. Bitis babalingbingan, ngabuah pare, jaksi sajantung;
 17. Kulit hejo carulang, koneng umayang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...