Senin, 28 Desember 2015

ALOEN-ALOEN GAROET

Add caption
Lamun inget Garoet sok ngahadja ulin ka aloen-aloen biasana liharna lamun aya alun-alun teh pasti aya masdjid, pendopo jeung kampung sakitar aloen-aloen ngaranna teh kaum, pas hareupeun pendopo  inget aya babantjang nyaeta tempat upacara para boepati baheula masih anegeleng kokoh pisan di tjat bodas jeung suhunan siga gazebo mun ayeuna mah segi lima bari katutupan  hejona tatangkalan teuing saha nu ngawangunna.
Salian ti eta aya tugu hole mapaes endahna pusat kabupaten Garut teh...
Tah ieu lanschaaf aloen-aloen Garut baheula taun 30-an masih laleuga, beda ayeuna mah fungsina lamun pasosore rame pisan loba kaulinan jeung jajanan minuhan hareupeun masjid agung Garut.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...