Jumat, 01 November 2013

Kecap Anteuran 2 (G-J)

 ku :  Tatang Sumarsono
151. gableng   gableng luncat
152. gables    gables ditubles; gables kacugak; gables ditojos
153. gabres    gabres ditewek; gabres kacugak
154. gabrug   gabrug dirontok
155. gajleng   gajleng luncat
156. galasar   galasar digalasarkeun
157. gampleng   gampleng nampiling
158. gantawang   gantawang nyarékan
159. gap   gap ngaragap
160. gaplok   gaplok nyabok
161. gapruk   gapruk diadu; gapruk ngarontok
162. garapak   garapak ngagarapak; garapak hiber
163. garawak   garawak nyarékan
164. gawawak   gawawak nyarékan
165. gék   gék diuk
166. géléhé    géléhé ngagéléhé
167. gérésél    gérésél dipeuncit
168. géréwék    géréwék ceurik; géréwék ngageroan
169. géwéwék    géwéwék ceurik 
170. gebeg   gebeg ngagebeg
171. geblig   geblig leumpang
172. geblok   geblok tamplok
173. geblug   geblug labuh; geblug ragrag; geblug dijual; geblug dipeundeutkeun
174. geblus   geblus abus; geblus asup
175. gebray   gebray muka; gebray caang
176. gebrét   gebrét hujan
177. gebro   gebro dibéré; gebro peupeus; gebro diteundeun
178. gebros   gebros tiporos; gebros ngagebros
179. gebru   gebru labuh; gebru runtuh; gebru diteundeun; gebru ditambrukeun
180. gebrug   gebrug ditutupkeun
181. gebrus   gebrus mandi; gebrus kulub; gebrus tigebrus
182. gebrut   gebrut hitut
183. gebut   gebut labuh; gebut ragrag; gebut dijual
184. gecos   gecos ditewek; gecos ditojos
185. gejebur   gejebur mandi
186. gejlig   gejlig turun; gejlig ngagejlig
187. gejos   gejos ditewek; ditojos
188. gel   gel ditugel; gel digunting
189. geleber   geleber hiber
190. gelenceng   gelenceng lésot
191. gelenyu   gelenyu imut
192. geleser   geleser maju
193. geleyer   geleyer maju
194. gen   gen nangtung; gen ditagenkeun
195. genyenyeng   genyenyeng dibawa
196. gep   gep ngégél
197. geplak   geplak neunggeul
198. geprak   geprak diadu
199. gepré   gepré peupeus
200. gepro   gepro peupeus
201. ger   ger hujan; ger paséa; ger perang; ger seuri
202. geredeg   geredeg dikaput; geredeg dipigawé
203. gerewek   gerewek ditéwak
204. gero   gero ngageroan
205. ges   ges pingges
206. géwéwék   géwéwék ceurik
207. gewewek ngegél
208. gidig   gidig leumpang; gidig ngagidig
209. gilincing   gilincing indit
210. gilisir   gilisir ngagilisir
211. giriwil   giriwil dijait; giriwil diangkat
212. giwiwing   giwiwing dibawa
213. gok   gok amprok; gok patepung
214. golédag   golédag saré
215. golokgok   golokgok utah
216. golombrang   golombrang ragrag
217. goloncong   goloncong labuh; goloncong tigoloncong
218. gulontor   gulontor ngocor
219. golosor   golosor méré; golosor ngagolosor
220. goloyoh goloyoh saré
221. gombrang   gombrang ragrag; gombrang disada
222. gontowong   gontowong nyarékan
223. goréhél   goréhél kapanggih
224. gorolong   gorolong ngagorolong
225. gorowok   gorowok ngagorowok; gorowok nyalukan
226. gubrag   gubrag ragrag; gubrag ngagubrag
227. gudrud   gudrud nulis
228. gudubrag   gudubrag ragrag; gudubrag ngagudubrag
228. gujubar   gujubar tigujubar
230. gulantung   gulantung digantung
231. gulawing   gulawing ngagulawing; gulawing digantung
232. gulidag   gulidag raah
233. guluprak   guluprak ragrag
234. gulusur   gulusur maju; gulusur ngagulusur
235. guprak   guprak ragrag
236. gur   gur mirunan; gur ngadurukan; gur hurung
237. gurawil   gurawil ngagurawil
238. gurinjal   gurinjal hudang
239. gurubug   gurubug ngagurubug
240. gurudug   gurudug digusur
241. gurudag   gurudag datang
242. gurujag   gurujag datang
243. gurutak   gurutak datang
244. gurutuk   gurutuk ditegarkeun
245. gutrut   gutrut nulis
246. habek   habek diteunggeul
247. héat   héat narajang
248. hékak   hékak dahar
249. héos   héos kaambeu bau
250. heup   heup eureun
251. hing   hing ceurik
252. hol   hol datang
253. hos   hos paéh
254. jebét   jebét neunggeul
255. jeblag   jeblag muka
256. jeblus  jeblus asup
257. jebot   jebot neunggeul
258. jebréd   jebréd ngarangkét
259. jebrod   jebrod ngarangkét
260. jebrud   jebrud pegat
261. jebul datang
262. jedak   jedak diadu; jedak neunggar; jedak didagorkeun
263. jedud   jedud ngajedud; jedud nyetrum; jedud dicabut
264. jegér   jegér dibedil; jegér diadu
265. jegog   jegog ngagogog
266. jegoh   jegoh batuk
267. jegur   jegur bitu; jegur hurung
268. jekék   jekék disépak
269. jekok   jekok nonjok
270. jelegér   jelegér dibedil
271. jelegur   jelegur bitu
272. jelengit   jelengit nyeri beuteung
273. jeletot   jeletot nyiwit; jeletot nyoco; jeletot ngégél
274. jemprung   jemprung pegat
275. jep   répéh; jep jempé
276. jeprét   jeprét dikonci; jeprét dipotrét
277. jeprot   jeprot dipanah
278. japrut   jeprut pegat
279. jetot   jetot nyiwit; jetot ditewek
280. jetruk   jetruk titajong
281. jetut   jetut dicabut
282. jig   jig indit
283. jleg   jleg turun; jleg ngajirim
284. jleng   jleng luncat
285. jlig   jlig turun; jlig ngagejlig
286. jog   jog anjog
287. jol   jol datang
288. jolag-jolag   jolag-jolag leumpang
289. jorélat   jorélat indit
289. jor   jor mantog
290. jos   jos nojos
291. jrél   jrél ngajuru; jrél méjrél
292. jrut   jrut turun; jrut ngajrut
293. jug   jug ngajugjug
294. jung   jung indit; jung nangtung; jung jungjungkeun
295. jut   jut turun 

sumber tulisan : Nyarios Basa Sunda

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...