Jumat, 01 November 2013

Kecap Anteuran 3 (K-N)

ku Tatang Sumarsono

296. kalacat   kalacat unggah; kalacat naék
297. kalieus   kalieus miceun beungeut
298. kaplok   kaplok nyabok
299. kéclak   kéclak tumpak
300. kérésék   kérésék disada
301. kéréwék   kéréwék soék
302. kecék   kecék ngadék
303. kecebes   kecebes mandi
304. keclak   keclak nyakclak
305. keclik   keclik ragrag
306. kecok   kecok macok
307. kecos   kecos nojos
308. kecrot   kecrot nyiduh
309. kecruk   kecruk macul
310. kedewek   kedewek didahar; kedewek dicokot
311. kek   kek nyekel
312. kelepek   kelepek kapaéhan
313. keleper   keleper hiber
314. keleweng   keleweng dialungkeun
315. keleyeng   keleyeng ngider
316. kencling   kencling indit
317. keplas   keplas ditilas
318. keplos   keplos abus; keplos asup
319. ker   ker kérék
320. kerebek   kerebek teuleum
321. kerekek   kerekek didengkék
322. kerelep   kerelep teuleum; kerelep titeuleum
323. kereles   kereles indit; kereles ngaleungit
324. kerepek   kerepek sakarat
325. keresek   keresek disada
326. kerewed   kerewed dibanda
327. kerewek   kerewek dicekel
328. kerewes   kerewes dicakar; kerewes didahar
329. key   key seuri
330. kiclik   kiclik ngingiclik; kiclik nuturkeun
331. kiliwing   kiliwing dijingjing; kiliwing dialungkeun
332. kocéak   kocéak ngocéak; kocéak ngajerit
333. kod   kod digandong
334. kodomang   kodomang ngarongkong
335. koléang   koléang diangkat
336. kolényay   kolényay dibatréan
337. kop   kop dicokot; kop didahar; kop méré
338. koréjat   koréjat hudang
339. koséwad   koséwad tikoséwad
340. kotrét   kotrét ditulis; kotrét dicekeskeun
341. kowowong   kowowong ceurik
342. kulapés   kulapés ngulapés; kulapés leuleus
343. kuncieur   kuncieur indit
344. kuniang   kuniang hudang
345. kunyunyud   kunyunyud disanggut
346. kurunyung   kurunyung datang
347. kurutak   kurutak datang
348. lar   lar ngaliwat
349. lat   lat poho
350. lay ngelay; lay ngacay
351. lédak   lédak diolésan; lédak diwedak
352. lékék   lékék dipeuncit
353. léong   léong indit; léong palid
354. léor   léor ngaléor
355. léos   léos indit
356. leg   leg dilegleg
357. leguk   leguk diinum
358. leketey   leketey ngaleketey; leketey sedih
359. leng   leng lieur; leng kapaéhan
360. enggerek   lenggerek kapaéhan
361. lenggut   lenggut nundutan
362. lep   lep teuleum; lep kalebuh; lep ngelelep; lep tilepkeun; lep titeuleum
363. les   les leungit
364. leugeudeut   leugeudeut ngaleut
365. leut   leut ngaleut
366. ley   ley ngaley; ley leleykeun
367. leyé   leyé ditincak
368. lod   lod ngagedéan
369. logodor   logodor bijil
370. lol   lol ngelol; lol nolol
371. los   los indit
372. luk   luk tungkul
373. lung lung alungkeun
374. meg   meg handeueul
375. neg   neg hereneg
376. neut   neut hudang
377. ngék   ngék ceurik
378. ngéng ngéng ceurik
379. ngok   ngok nyium
380. ngong   ngong ngaji; ngong tembang
381. nod   nod menod
382. nyah   nyah beunta
383. nyat   dijait
384. nyéh   nyéh seuri
385. nyed   nyed dikenyed; nyed ngerenyed
386. nyen   nyen imut
387. nyot   nyot dikenyot; nyot udud

Sumber Tulisan :Nyarios Sunda (FB)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...