Sabtu, 12 November 2011

Kanyaah Abah....

Biasana mah, pikeun  anak awéwé anu geus dewasa, anu keur kuliah di luar dayeuh laér ti kolot, tur keur digawé di leumbur batur,….

Baris mindeng ngarasa sono pisan ka jadi Indungna.. Tuluy kumaha jeung ramana?? Meureun alatan Indung leuwih mindeng nelpon pikeun nanyakeun kaayaan anjeun saban poéna, tapi nyaho teu manéhlamun Abah  anu sok ngingetkeun Indungna pikeun nelpon anjeun?

Meureun baheula  sawaktu manéh leutik, Indung anu leuwih mindeng ngajak carita atawa ngadongeng, tapi  manéh teu nyaho, yén sabalikna bapak digawé tihot-hat sarta kalayan beungeut capé  sok nanyakeun ka Indungna ngeunaan béja anjeun sarta naon anu manéh pigawé sapoé jeput??
Dina waktu manéh ceurik merenghik ménta boneka atawa kaulinan anyar, Indung melong anjeun ku sorot sakitu nyaahna. Tapi abah baris ngomong kalayan teges: “Kaci, engké urang beuli, tapi henteu ayeuna, geulis!!. ”

Nyaho teu, Abah ngalakonan éta alatan henteu hayang manéhna nenjo anakna  ogoan kalayan kabéh tungtutan manehna kabeh dicumponan?

Waktu manéh gering, Abah anu salempangeun nepi ka sakapeung saeutik nyentak kalayan ngomong: ” Geus diitung! Manéh ulah hujan2an! Inum es!”.

Cacak teu salembut kaasih indung maneh, kaasih Abah  sakitu jero pisan. Béda jeung Indungna anu nengetan sarta nganasehatan kalayan lembut. Kanyahokeun, harita teh abah bener-bener  pangahariwangkeun anjeun bisi kutu kieu.

Sabot manéh geus nincak rumaja.. Manéhna mimiti nungtut Abah pikeun meunangkeun idin kaluar peuting, tapi Abah taregeus bari  ngomong: “Henteu kaci!”.

Nyaho teu, Abah ningan hayang ngajaga anjeun? Alatan keur abah, manéhna teh hiji -hijina hal anu pohara rongkah hargana..Sanggeus dicaram, malahan manéh ambek pisan, tuluy  asup ka kamar bari ngabantingkeun  panto

Satuluyna  anu ngetokan panto bari  ngolo maneh béh teu ambek nyaéta pasti si Ambu
Nyaho teu, basa abah meuereumkeun panonna bari  nahan kateungenah dina hatena, sabenerna Abah pohara hayang nuturkeun kahayang anjeun, Tapi sakali deui manéhna KUDU ngajaga anjeun??

Sabot aya batur lalakina  mimiti mindeng nelponan manehna , atawa komo datang ka imahna pikeun nepungan anjeun, Abah baris masangkeun beungeut pang cool-na sadunyaSarta sakali-kali nguping atawa ngintip waktu keur manéh keur ngobrol.. Sadar teu manéh, lamun haté Abah keur timburu??

Basa manéh mimitian leuwih bisa dipercaya, kakara Abah ngalonggarkeun aturanana pikeun manehna kaluar imah ka anjeun, tapi manéh malah maksa  ngarémpak neupi ka balik leuwih peutingMangka naon anu dipigawé Abah salian ti diuk di rohang tamu, nungguan anjeun balik kalawan haté pohara salempangna..

Sanggeus lulus SMA, Abah baris saeutik maksa anjeun kudu jadi Dokter atawa Insinyur.. kanyahokeun, yén sakumna paksaan  éta teh semata-mata ngan alatan mikiran kahirupan anjeun engkéTapi Abah malah kéom sarta ngarojong anjeun waktu pilihan anjeun henteu luyu jeung kahayang Abah.. )

Sabot manéh dewasa.. jeung  kudu kuliah di kota  séjén.. Sarta ngalepas anjeun di terminal beus,  stasiun atawa bandara… Nyaho teu manéh yén awak Abah karasaeun jeger pikeun ngarangkul anjeun?

Abah ngan saukur kéom bari méré nasehat ieu éta, sarta ngajurung anjeun pikeun ati-ati… Padahal Abah hayang pisan ceurik kawas Indungna sarta ngarangkul pageuh..Abah ngan ukur ngarangkul taktakna bari nyekel sirah anjeun, bari ngomong ” Jaga diri ,  geulis. ”Abah ngalakonan sakabéhna teh ambéh manéh KUATkuat pikeun indit sorangan sarta jadi wanita dewasa.. *amiiiinn…..

Sawaktu manéh perlu duit pikeun mayar semesteran sarta kahirupan anjeun, hiji-hijina anu mengerutkan tarangna Abah pisan.. Abah nyoba nyumponan jeung néangan jalan ambéh anakna ngarasa SARUA jeung  baturna nu lain.

Waktu manéhna diwisuda jadi saurang sarjana..Abah hiji-hijina jalma anu nangtung sarta méré keprok panjang pikeun anjeun. Abah kéom kalayan reueus sarta sugema ningali “putri leutikna anu henteu ogoan tur  junun tumuwuh dewasa, sarta ayeuna geus jadi saurang sarjana

Nepi ka sawaktu  réncang Lalaki anjeun datang ka imah  ménta idin ka abah pikeun nyokot anjeun tina..Abah  baris pohara ati-ati méré idin..Alatan Abah weruh…..Yén lalaki éta pisan anu baris ngagantikeun posisina engké!!

Sarta pamustunganana….
Basa Abah nempo anjeun diuk di Panggung Puadé babarengan  jeung  Lalaki anu di anggapnya pantas ngagantikeunana, Abah  ogé nga saukur kéom bagja….

Naha manéh nyaho, di poé anu bagja éta Ayah indit katukang panggung sakeudeung, sarta ceurik?
Abahceurik alatan  pohara bagjana, saterusna  ngadoa….Dina lirih doana ka Pangéran, Abah ngomong: “Ya Alloh pancén kuring geus réngsé kalayan boh….Putri leutik kuring anu lucu sarta nu dikacinta  geus jadi wanoja anu geulis….Bagjakeun manéhna babarengan salakina…”

Sanggeus éta Abah ngan bisa nungguan datangna anjeun babarengan incu-incuna anu sakali-kali datang pikeun ngalongok… Jeung buuk na  beuki bodas…. awak sarta lengeunna geus teu kuat deui pikeun ngajaga anjeun tina bahaya….Abah geus ngarasa méréskeun pancénna….

Ayah, Papa, Bapa, boh Abah urangNyaéta sosok anu kudu katinggali kuatnalika manéhna henteu kuat pikeun henteu ceurikManéhna kudu kasampak teges nalika manéhna hayang ngawowoy anjeun..Sarta manéhna salasa hiji jalma anu sok ngayakinkeun yénMANÉHNA KUDU  BISAdina sagala hal

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...