Sabtu, 11 Desember 2010

Rumpka Margaluyu

Margaluyu nyaeta hiji rumpaka nu lain kawih lain sisindiran. aturanana, diantarana: kecap atawa suku kecap anu akhir tina kalimah samemehna jadi kecap atawa suku kecap munggaran tina kalimah saterusna.
***

Conto nu kaasup Margaluyu:

1. Ayang-ayang Gung

Ayang-ayang gung
gung goongna rame
menak ki Wastanu
nu jadu wadana
naha maneh kitu
tukang olo-ololoba anu giruk
ruket jeung kompeni
niat jadi pangkat
katon kagorengan
ngantos kanjeng dalem
lempa lempi lempong
ngadu pipi jeung nu ompong
jalan ka batawi ngemplong

2. Bang Kalima-lima Gobang

Bang-bang kalima lima gobang, bang
bangkong di tengah sawah,wah
wahai tukang bajigur, gur
guru sakola desa, sa
saban poe ngajar, jar
jarum paranti ngaput, put
putri nu gareulis, lis
lisung kadua halu, lu
luhur kapal udara, ra
ragrag di Jakarta, ta
taun opat hiji, ji
haji rek ka mekah, kah
kahar tujuh rebu, bu
buah meunang ngala, la
lauk meunang nyobek, bek
beker meunang muter, ter
terus ke Citapen, pen
pena gagang kalam, lam
lampu eujeung damar, mar
mari kueh hoho, ho
hotel pamandangan, ngan
ngantos kangjeng dalem, lem
lempa lempi lempong
ngadu pipi jeung nu ompong

3. Oray-orayan

oray-orayan, oray naon? oray bungka.
bungka naon? bungka laut.
laut naon? laut dipa.
dipa naon? dipandeuri.

4. Cingciripit

Cingciripit tulang bajing kacapit
kacapit ku bulu pare
bulu pare seuseukeutna
jol Pa Dalang
mawa wayang jrek-jrek nong.....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...