Sabtu, 11 Desember 2010

FILOSOFI HITUT

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketTos diparios,ditaliti,dioprek,diseminarkeun,dirapatkeun di Departemen Kesehatan

1. Ngebrehkeun Kajujuran. Ku alatan hitut urang bakal mikanyaho jujur henteu na hiji jalma, sabab tampolana aya jalma hitut bari ngaku, tapi aya deui jalma hitut tapi manehna henteu ngaku.
2. Ngebrehkeun Rasa Karunya. Ieu rasa karunya teh bakal muncul saumpana urang atawa batur nahan hitut salila-lila.
3. Ngebrehkeun Wawasan Anu Lega. Ieu mah kagambar tina kabiasaan jalma nu apal iraha jeung dimana manehna kudu hitut.
4. Ngebrehkeun Rasa Sangsara. Ieu mah kaalaman ku jalma anu hayang hitut, tapi teu daek DUT.
5. Ngebrehkeun Suasana Misterius. Ieu mah kaalaman dina kajadian aya nu hitut, tapi batur teu apaleun, ujug-ujug Peledek we BAU.
6. Ngebrehkeun Rasa Tagiwur. Ieu mah kajadian waktu nu hitut, boga usaha hanyang ngeureunan hitut na dina kaayaan Dat Dit Dut Hitut.
7. Ngebrehkeun Rasa Percaya Diri. Pangna biga rasa percaya diri teh sabab manehna boga anggapan hitutna... Seungit.
8. Ngebrehkeun Sifat Berehan. Lantaran hitut na dibagi-bagi ka batur.
9. Ngebrehkeun Rasa Era. Lantaran hitutna nya tarik nya bau.
10. Ngebrehkeun Sifat Apik. Hitut na di eutik-eutik.
11. Ngebrehkeun Jiwa Bisnis. Dina Dutna Hitut manehna bari narik nafas panjang.
12. Ngebrehkeun Jalma Koret. Kabireungeuh hitutna diambeuan ku sorangan.
13. Ngebrehkeun Jalma Kurang Gaul. Hitutna bari nyumput.
14. Ngebrehkeun Misifat Ka Lauk. Hitutna sok hanyang dina jero cai bae.
15. Ngebrehkeun Rasa Sue. Ari nu hitutna batur ari nu dituduna manehna.
16. Ngebrehkeun Boga Bakat Kana Musik. Eta we hitutna ge......... ngawirahma.
17. Ngebrehkeun Kapraktisan. Disebut praktis teh saupana hitutna dibarengan ku..... ngorong.
18. Ngebrehkeun Sifat Lalawora. Ieu mah kajadian saupama hitut bari ngajleng tina tangkal kalapa.
19. Ngebrehkeun Rasa Nyaah Ka Kulawarga. Ieu mah nuduhkeun kajalma lamun anu hitut teh ngadagoan heula kumpulna anak jeung pamajikan.
20. Ngebrehkeun Picilakaeun. Bakal kajadian saupama urang hitut hareupeun..... maung kajajaden.

Cutatan : http://www.kalangsunda.net

1 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...