Senin, 22 November 2010

Ambon Sorangan

CAU ambon dikorangan kanyere kapipir pipir, Chu Eng Lay ambon sorangan Nyo Cho Sang mah teu mikir mikir. Dua duana sarua pakeukeuh keukeuh, Chu Eng Lay keukeuh bogoh, kitu deui Nyo Cho Sang keukeuh embung, malahan hate Nyo Cho Sang kalahka ngait ka ko Boen Haw bujang lapuk anu boga pabrik hio diwewengkon Mauk. Abong rupa ko Boen Haw mirip Tao Ming Tse atuh jadi bahan rebutan amoy amoy saantero pecinan. Teu saeutik wanoja anu ditampik sapiasihan, ditolak sapajodogan, kitu deui Nyo Cho Sang ngan ukur bisa ngegel curuk, malahan ayeuna mah tibalik, cau ambon dikorangan kaliki kapipir pipir, Nyo Cho Sang ambon sorangan ko Boen Haw mah teu mikir mikir,sabab hate ko Boen Haw geus kajamparing ku Chi Mei Lan wanoja camperenik, palayan toko elektronik di wewengkon Glodok.
Ayeuna mah karek karasa kumaha rasana ditampik ku awewe, peurih asa digerihan terus dipurulukan ku uyah kidul, teu disangka titadina geuning Chi Mei Lan teh, saeutik oge teu kabrongbroy ku rupa sumawona ku harta banda, sanajan enya ko Boen Haw teh teu dipiceun sasieur mirip personil F4, atawa saliwatan mah mirip Roger Danuarta, kitu deui hartana, bru di Panjalu ngalayah di daerah Bayah, tapi katresna Chi Mei Lan geus kadung dipuntangkeun ka Thai Khu Chiang anu sareretan mirip Ferry Salim pemeran utama pilem Cha Bao Khan. Dasar Thai Khu Chiang kaleuwihan ditaksir ku Chi Mei Lan anu demplon siga bapau eusi daging hayam, eh kalahka naksir Shoe Ming Soei mojang desa asal Pontianak anu karek sabulan ngumbara ka Jakarta.

Sapoe samemeh imlek ngahaja Thai Khu Chiang tandang ka imahna di Petak Sembilan, mawa kueh karanjang jeung jeruk bali sadingkul. Dihandapeun caangna lampu lampion Thai Khu Chiang nembrakeun eusi hatena yen manehna rumasa kapentang gondewana Shoe Ming Soei. Asup akal mun Thai Khu Chiang kapengpeongan tur kabungbulengan, saha lalakina atuh anu teu kabengbat ku kageulisan Shoe Ming Soei,sanajan asal ti padesaan tapi Shoe Ming Soei lir titisan dewi Kwan Im. Sakedapan Shoe Ming Soei ngan ukur ngabetem basa ditanya eusi hatena, Thai Khu Chiang tambah panasaran campur hariwang, boa-boa cintana nogencang. ” Pasihan waktos !” kitu nu kaluar tina biwir ipis Shoe Ming Soei minangka jawabanana.

Teu beak kasabaran ,waktu cia taokai (dahar bareng maleman imlek ) di hotel mandarin, Thai Khu Chiang menta jawaban nu pasti, leungeuna ngasongkeun angfao tanda kadeudeuh anu eusina taya lain konci ruko nu aya dikampung china,diwewengkon kota wisata Cibubur.

“Mangga atuh, ari hoyong kapastian ti abdi mah !” Shoe Ming Soei ngarandeg, ramona nu lentik nyelang heula ngaragamang kana angfao, dua detik angfao teh geus pindah kana tas manehna, geus kitu neruskeun hanca cumaritana. Barang rengse cumarita Thai Khu Chiang lir beusi atah meuleum, ambek pacampur jeung reuwas, reuwas nandingan dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Ambek lantaran angfao geus pindah tempat, atuh reuwas lantaran Shoe Ming Soei wakca balaka yen manehna kalahka bogoh ka Barongsai.
Cau ambon dikorangan kanyere dijieun bongsai, Thai Khu Chiang ambon sorangan, Shoe Ming Soei mah kalahka ngudag barongsai. Ciaaaaaaatt!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...