Rabu, 20 Oktober 2010

Pérsib

Persib téh mangrupakeun kasabelasan maén bal nu aya di Bandung. Persib mangrupakeun singgetan tina Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung.

Saméméh dingaranan Persib, di Kota Bandung ajeg Bandoeng Inlandsche Voetball Bond (BIVB) leuwih-kurang taun 1923. BIVB mangrupakeun salah sahiji organisasi perjuangan kaum nasionalis. Nu kungsi kacatet minangka pupuhu BIVB nyaéta Mr. Syamsudin nu diteruskeun ku putra pejuang istri Déwi Sartika, nyaéta R. Atot.
Atot ieu nu kacatet minangka Komisaris Daérah Jawa Barat nu munggaran. BIVB ngamangpaatkeun lapangan Tegallega di hareupeun tribun pacuan kuda. Tim BIVB sababaraha kali ngayakeun pertandingan di luar kota saperti Yogyakarta jeung Jatinegara Jakarta.
BIVB ngaleungit jeung muncul dua pakumpulan séjénna nu mamawa nasionalisme Indonesia nyaéta Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung ( PSIB ) jeung National Voetball Bond ( NVB ).
Kaping 14 Maret 1933, kadua pakumpulan ieu sapuk pikeun ngahiji nu balukarna gumelar hiji pakumpulan nu dingaranan Persib. Harita nu jadi pamingpina kapeto Anwar St. Pamoentjak minangka Pupuhu Umum. Kleup-kleup nu ngagabung ka Pérsib nyaéta SIAP, Soenda, Singgalang, Diana, Matahari, OVU, RAN, HBOM, JOP, MALTA, jeung Merapi.
Harita ge di Bandung éta geus aya pakumpulan sepak bola sejen nu diluluguan ku urang Walanda nyaéta Voetbal Bond Bandung & Omstreken (VBBO). Pakumpulan ieu sok nganggap enteng ka Pérsib, nyapirakeun Persib tur nganggap sabage perkumpulan “kelas dua“. VBBO sering ngécé ka Persib. Ma'lum waé pertandingan-pertandingan nu diayakeun ku Pérsib dilakukeunnana di pasisian Bandung harita—kawas Tegallega jeung Ciroyom.
Masarakat oge waktos eta mah leuwih resep nonton pertandingan anu diayakeun ku VBBO. Tempat lumangsungna pertandinganana aya di jero Kota Bandung nu pastina dianggap leuwih hadé, nyaéta dua lapangan nu aya di puseur kota, lapang UNI jeung lapang SIDOLIG.
Persib meunang “perang dingin“ jeung jadi pakumpulan maenbal hiji-hijina keur masarakat Bandung jeung sabudeureunnana. Kleup-kleup nu tadina ngagabung ka VBBO saperti UNI jeung SIDOLIG, lila-lila mah ngahiji jeung Persib. Malahan mah VBBO satuluyna masrahkeun lapangan nu biasa dipake keur tanding nyaeta Lapangan UNI, Lapangan SIDOLIG (kiwari Stadion Persib), jeung Lapangan SPARTA (kiwari Stadion Siliwangi). Kaayaan ieu tangtu wae beuki ngukuhkeun eksistensi Persib di Bandung.
Nalika Indonésia sumérén ka kawasaan Jepang, kagiatan persepakbolaan anu ditangtayungan ku organisasi dieureunkeun sarta organisasina dibredel. Hal ieu henteu lumangsung di Bandung wungkul tapi ogé di sakuliah lemah cai. Ku alatan kitu, otomatis Persib ngalaman mangsa suwung. Sumawona Pamaréntah Kolonial Jepang ogé ngadegkeun perkumpulan anyar anu nangtayungan kagiatan olahraga nalika éta nyaéta Rengo Tai Iku Kai.
Tapi minangka organisasi bernapaskeun perjuangan, Persib henteu ta'luk kitu waé kana kahayang Jepang. Memang ngaran Persib sacara resmi robah jadi ngaran make basa Jepang tadi. Tapi sumanget juang, tujuan sarta udagan Persib minangka sarana perjuangan henteu robah saeutik ogé.
Dina mangsa Revolusi Fisik, sanggeus Indonésia merdéka, Persib némbongkeun eksistensina. Kaayaan harita nyieun Persib teu ngan eksis di Bandung hungkul, tapi mimiti sumebar di sababaraha kota sejenna. Ku kituna aya Persib di Tasikmalaya, Persib di Sumedang, sarta Persib di Yogyakarta.
Dina mangsa éta soldadu-soldadu Siliwangi hijrah ka ibukota perjuangan Yogyakarta. Kakara dina taun 1948 Persib nanjeur di Bandung, dayeuh kalahiran anu saterusna ngagedekeunana. Rongrongan Walanda datang, VBBO ditarékahan hirup deui ku Walanda (NICA) sok sanajan kalawan ngaran anu basana Indonésia, Persib minangka bagian tina kakuatan perjuangan nasional tangtu waé kalawan sakuat tanaga usaha ngagagalkeun usaha eta. Dina mangsa pendudukan NICA kasebut, Persib diadegkeun deui ku alpukah diantarana, dokter Musa, Munadi, H. Alexa, Rd. Sugeng jeung Pupuhu Munadi.
Perjuangan Persib sigana mah junun, ku kituna di Bandung ngan aya hiji perkumpulan maenbal nyaéta Persib anu dumasar kana sumanget nasionalisme. Pikeun kapentingan pengelolaan organisasi, dekade 1950-an ieu ogé nyatet kajadian penting. Dina période 1953- 1957 éta pisan Persib mungkas mangsa pindah-pindah secretariat. Walikota Bandung waktu éta R. Enoch, ngahudangkeun Sekretariat Persib di Cilentah.
Mimiti Persib ngabogaan gedong anu kiwari aya di Jalan Gurame, nyaéta usaha R. Soendoro, saurang overste replubiken anu anyar kaluar ti LP Kebonwaru dina warsih 1949. Dina waktu éta, ngaliwatan kepengurusan anu dipingpinna, Soendoro nyanghareup ka R. Enoch anu pareng mangrupakeun sobat dalitna. Tina hasil sawalana, Walikota ngarojong sarta mikeun sawidang taneuh di Jalan Gurame ayeuna ieu.
Dina danget éta, Persib éstu keur dina kaayan prihatin alatan kakurangan waragad. Persib henteu boga waragad keur ngawangun gedong. Soendoro ngadeuheus ka Walikota Bandung,“ Taneuh puguh deui, tapi rapet ditiungan ku langit bulao,” ceuk Soendoro. Ahirna Enoch ogé mantuan ngawangun gedong anu saterusna ngalaman dua kali renovasi. Kiprah Soendoro ku anjeun di dunya maén bal diteruskeun ku pala putrana, diantarana Soenarto, Soenaryono, Soenarhadi, Risnandar, sarta Giantoro sarta incuna Hari Susanto.
Dina ngajalankeun kikiping organisasi sawatara ngaran anu ogé berperan dina muterna kikiping organisasi Persib nyaéta Mang Andun sarta Mang Andi. Ieu adi lanceuk téh jelema lapang Persib. Pancén duanana, ayeuna ieu dituluykeun ku putra sarta minantuna, Endang sarta Ayi saprak 1990-an. Sajaba ogé staf administrasi Turahman.
Renovasi kahiji dipigawé pad kapamingpinan Engkol. CPM Adella (1953-1963). Kiwari sekretariat Persib di Jalan Gurame éta geus cukup representatif, sumawona sanggeus Pupuhu Umum H. Wahyu Hamijaya (1994-1998) ngarenovasi gedong kasebut ku kituna jadi kantor anu nyukupan pikeun ngawadahan sagala rupa kagiatan kesekretariatan Persib.
Pangabisa Persib ngajaga ajen-inajen sarta talarina sarta ngaluyukeun maneh jeung kamekaran jaman tangtu henteu ucul ti figur Pupuhu Umum lain ngan figur anu boga kamampuan ngokolakeun organisasi dina harti ambéh organisasi éta terus hirup, tapi ogé figur anu sanggup ngadongkar potensi sarta ngakomodasikeun kakuatan anu aya, ku kituna kiprah Persib dina kancah maén bal nasional terus lumangsung liwat sagala rupa karya Persib. Persib nepi ka dina bentukna anu ayeuna ieu tinangtu henteu ucul ti figur-figur Pupuhu Umum anu kungsi dipibogana. Ibarat nyieun wangunan, ti hiji Pupuhu Umum ka Pupuhu Umum anu séjén, sok sambung-sinambung ku kituna kabentuk hiji wangunan anu ngaranna Persib kawas anu urang wawuh ayeuna ieu.

Ketua Umum

Runtuyan Ketua Umum Pérsib ti mangsa ka mangsa nyaéta:
 1. Anwar St. Paamoentjak ( 1933 )
 2. R. Sadikin (henteu kanyahoan mangsa kapamingpinannana)
 3. R. Otto Iskandar Dinata (henteu kanyahoan mangsa kapamingpinannana)
 4. A. Munadi ( 1949 )
 5. Dr. Ishak Surjakusumah ( 1949 )
 6. R. Soendoro ( 1950 )
 7. R. Ibrahim Iskandar ( 1956- 1958 )
 8. R. Ating Prawirasastra ( 1958- 1960 )
 9. K. Komarawinata ( 1961- 1963 )
 10. Kol. Adella ( 1963- 1965 )
 11. Kol. D. Hanfiah ( 1965- 1972 )
 12. R. Otje Djundjunan ( 1972- 1979 )
 13. Solihin GP ( 1979- 1985 )
 14. H. Ateng Wahyudi ( 1985- 1993 )
 15. H. Wahyu Hamijaya ( 1994- 1998 )
 16. Aa Tarmana ( 1998- 2002 )
 17. H. Dada Rosada, S.H., M.Si. ( 2002 - 2006).
 18. H. Umuh Muchtar (2007-ayeuna).

Manajemen klub

 • Ketua Umum Sakaligus Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat: H. Umuh Muchtar.
 • Wakil Direktur PT Persib Bandung Bermartabat : Muhammad Farhan.
 • Manajer : H. Umuh Muchtar
 • Wakil manajer : Veby Permadi.
 • Pelatih kepala : Robby Darwis (palatih samentara).
 • Asisten pelatih 1 : Robby Darwis.
 • Asisten pelatih 2 : Yusuf Bachtiar.
 • Pelatih kiper : Anwar Sanusi.

Pamaen

Pamaen Persib Bandung
Nami Posisi Nomer punggung Nagara asal
Kosin Hathairattanakool Kiper 1 Thailand
Cecep Supriatna Kiper 20 Indonesia
Dedi Heryanto Kiper
Indonesia
Cristian Rene Martinez Stoper 17 Bolivia
Nova Arianto Stoper 30 Indonesia
Aji Nurpijal Stoper 26 Indonesia
Edi Hafid Stoper 2 Indonesia
Maman Abdurrahman Libero 5 Indonesia
Wildansyah Libero 4 Indonesia
Gilang Angga Sayap kanan 12 Indonesia
Chandra Yusuf Ahmad Sayap kanan 77 Indonesia
Irwan Wijasmara Sayap kiri 3 Indonesia
Eka Ramdani Gelandang serang 8 Indonesia
Atep Gelandang serang 7 Indonesia
Cucu Hidayat Gelandang serang 27 Indonesia
Munadi Gelandang bertahan 16 Indonesia
Hariono Gelandang bertahan 24 Indonesia
Airlangga Sucipto Penyerang 9 Indonesia
Budi Sudarsono Penyerang 13 Indonesia
Hilton Moreira Penyerang 10 Brasil
Christian Gonzalez Penyerang 99 Uruguay

Prestasi

 • Juara Liga Perserikatan: 4x (1937. 1961, 1989, 1990).
 • Juara Liga Indonesia: 1x (1994).
 • Liga Super Indonesia: Posisi ka-3 (2008/09).
 • Liga Super Indonesia: Posisi ka-4 (2009/10).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...