Sabtu, 04 Oktober 2014

Ubar Suku Bareulah

Suku barelah meureun sok rada ngewa ningalina,  kadang sok nurunkeun rasa percaya diri urang. " Ih, geulis-geulis suku kokoredeun". ulah was-was ceuk nu tukang jual ubar mah, satiap panyawat naon oge pasti aya ubarna.

1. Minyak zaitun.
carana : a). bersihkeun heula suku nu bareulah teh ku cai haneut. b). tuluy minyak jaitun dituangkeun kana panggorengan golakeun nepi ka panas, terus tiiskeun, nepi ka haneut-haneut kuku, c).sanggeus suku urang dibersihkeun, oleskeun minyak zaitun kana suku nu barelah teh nepi ka rata. d).bungkus ku palastik, tuluy asupkeun kana kaos kaki nepi sabaraha jam, lamun parah lakukeun rutin.

2. Leugeut buah gedang.
Ubar  nu paling intans mah make leugeut buah gedang, carana mah kieu : a). cokot buah gedang nu masih ngora, belah nepi ka tingali leugeutna kaluar, b) tuluy oleskeun kana suku nu bareulah nepi ka rata, c) antepkeun nepi ka 15 menit lilana, tuluy bersihkeun ku cai haneut, elap beh garing. tapi si leugeut teh ulah nepi ka napel kana kulit lain, karasa ateul. salian keur suku nu barelah bisa oge keur tapak leungeun supaya lemes. kadang baheula keur leutik lamun kasura ku hinir awi bisa dioleskeun oge ku legeut gedang.

3. Buah Muncang/kemiri.
biasana muncang teh keur nyayur, tapi bisa dipake keur obat suku bareulah, kieu carana : cokot muncaang kolot terus diduruk/dogongseng nepi ka tutung hideung, tuluy di gerus alus nepi ka kaluar minyakna, tuluy oleskeun kana suku nu berlah nepi ka rata, tapi samemehna bersihkeun heula suku beh bersih.

Kitu meuereun ubar tradisi sunda buhun nu kadang urang mah teu apal, buka we di mang google loba pisan ubar tradisi urang.

3 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...