Minggu, 20 Juli 2014

UNDAK-USUK BASA

Abus, Asup (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): lebet
Lemes (pikeun saluhureun): lebet
Acan, Encan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): teu acan
Lemes (pikeun saluhureun): teu acan
Adi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): adi
Lemes (pikeun saluhureun): rai, rayi
Adi beuteung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): adi beuteung
Lemes (pikeun saluhureun): rai (lambut)
Adu, Ngadu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngadu
Lemes (pikeun saluhureun): ngaben
Ais, Ngais (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ais
Lemes (pikeun saluhureun): ngemban
Ajang, Jang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kanggo/pikeun
Lemes (pikeun saluhureun): haturan
Ajar, Ngajar (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngajar
Lemes (pikeun saluhureun): nawulang, ngawuruk
Aji, Ngaji (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngaji
Lemes (pikeun saluhureun): ngaos
Akang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): akang
Lemes (pikeun saluhureun): engkang, raka
Aki (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pun aki
Lemes (pikeun saluhureun): tuang éyang
Aku, Ngaku (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngangken
Lemes (pikeun saluhureun): ngangken
Ali (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ali/cingcin
Lemes (pikeun saluhureun): lelepan
Almarhum (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): almarhum
Lemes (pikeun saluhureun): almarhum
Alo (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pun alo
Lemes (pikeun saluhureun): kapiputra
Alus (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): saé
Lemes (pikeun saluhureun): saé
Ambéh, Supaya (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): supaya
Lemes (pikeun saluhureun): supados
Ambek (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ambek
Lemes (pikeun saluhureun): bendu, wera
Ambeu, Ngambeu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngangseu
Lemes (pikeun saluhureun): ngambung
Amit, Pamitan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): permios
Lemes (pikeun saluhureun): permios
Ampihan, Diampihan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): disimpen
Lemes (pikeun saluhureun): disimpen
Amprok (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tepang
Lemes (pikeun saluhureun): tepang
Anak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pun anak
Lemes (pikeun saluhureun): tuang putra, putra
Angen, Haté (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): angen, haté
Lemes (pikeun saluhureun): manah
Anggel (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): anggel
Lemes (pikeun saluhureun): bantal
Anggeus (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): parantos
Lemes (pikeun saluhureun): parantos
Antara (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): antawis
Lemes (pikeun saluhureun): antawis
Anteur, Nganteur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nganteur
Lemes (pikeun saluhureun): jajap
Anti, Nganti (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngantos
Lemes (pikeun saluhureun): ngantos
Anyaran (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nembéan
Lemes (pikeun saluhureun): nembéan
Arék (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): badé
Lemes (pikeun saluhureun): badé
Arep, Ngarep-ngarep (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngajeng-ngajeng
Lemes (pikeun saluhureun): ngajeng-ngajeng
Ari (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): dupi
Lemes (pikeun saluhureun): dupi
Asa, Rarasaan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): raraosan
Lemes (pikeun saluhureun): raraosan
Asah, Asuh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngatik
Lemes (pikeun saluhureun): ngatik
Asal (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kawit
Lemes (pikeun saluhureun): kawit
Aso, Ngaso (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngaso
Lemes (pikeun saluhureun): leleson
Astana (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pasaréan
Lemes (pikeun saluhureun): pajaratan
Atawa (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): atanapi
Lemes (pikeun saluhureun): atanapi
Ati-ati, Kade (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): atos-atos
Lemes (pikeun saluhureun): atos-atos
Atoh, Bungah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bingah
Lemes (pikeun saluhureun): bingah
Awak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): awak
Lemes (pikeun saluhureun): salira
Awéwé (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): awéwé
Lemes (pikeun saluhureun): istri
Babarengan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sasarengan
Lemes (pikeun saluhureun): sasarengan
Babari (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): gampil
Lemes (pikeun saluhureun): gampil
Babatang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mayit
Lemes (pikeun saluhureun): layon
Baca, Maca (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): maca
Lemes (pikeun saluhureun): maos
Badami (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): badanten
Lemes (pikeun saluhureun): badanten
Badan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): badan
Lemes (pikeun saluhureun): salira
Badéga (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): badéga
Lemes (pikeun saluhureun): réncang
Baé, Keun baé (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sawios, teu sawios
Lemes (pikeun saluhureun): sawios, teu sawios
Baganti (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bagentos
Lemes (pikeun saluhureun): bagentos
Bagea (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): haturan
Lemes (pikeun saluhureun): haturan
Bageur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bageur
Lemes (pikeun saluhureun): saé manah
Bagilir (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bagentos
Lemes (pikeun saluhureun): bagentos
Baju (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): baju
Lemes (pikeun saluhureun): raksukan
Bakti (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): baktos
Lemes (pikeun saluhureun): baktos
Balanja, Beuli (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mésér/pésér
Lemes (pikeun saluhureun): baranggaleuh
Balur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): balur
Lemes (pikeun saluhureun): lulur
Bangga, Hésé (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sesah
Lemes (pikeun saluhureun): sesah
Bangun, Siga (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bangun
Lemes (pikeun saluhureun): sapertos
Bantu, Babantu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): babantu
Lemes (pikeun saluhureun): ngiring damel
Bapa (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pun bapa
Lemes (pikeun saluhureun): tuang rama
Baraya, Dulur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sadérék, baraya
Lemes (pikeun saluhureun): wargi
Barempug (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): badami
Lemes (pikeun saluhureun): badante
Bareung, Reujeung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sareng
Lemes (pikeun saluhureun): sareng
Baréto (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kapengker/kapungkur
Lemes (pikeun saluhureun): kapengker/kapungkur
Basa, Waktu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nalika, waktos
Lemes (pikeun saluhureun): nalika
Batin (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): haté
Lemes (pikeun saluhureun): galih
Batuk (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): batuk
Lemes (pikeun saluhureun): gohgoy
Batur, Babaturan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): réréncangan
Lemes (pikeun saluhureun): réréncangan
Bawa (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bantun
Lemes (pikeun saluhureun): candak
Béak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): séép
Lemes (pikeun saluhureun): séép
Bébéja (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wawartos
Lemes (pikeun saluhureun): nguningan
Béda (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bénten
Lemes (pikeun saluhureun): bénten
Begang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kuru
Lemes (pikeun saluhureun): langsit, alit
Béja (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wartos
Lemes (pikeun saluhureun): wartos
Bendo (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bendo
Lemes (pikeun saluhureun): udeng
Bener, Enya (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): leres
Lemes (pikeun saluhureun): leres
Bengek, Mengi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): asma
Lemes (pikeun saluhureun): ampeg
Béré, Méré (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): masihan
Lemes (pikeun saluhureun): maparin, ngahaturanan
Berekah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pangesto/pangestu
Lemes (pikeun saluhureun): damang, wilujeung
Bésan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bésan
Lemes (pikeun saluhureun): warang
Beubeur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): beubeur
Lemes (pikeun saluhureun): beulitan, sabuk
Beuheung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): beuheung
Lemes (pikeun saluhureun): tenggek
Beuki (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sedep, seneng
Lemes (pikeun saluhureun): sedep
Beuki, Tambah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tambih, wuwuh
Lemes (pikeun saluhureun): tambih, wuwuh
Beulah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): palih
Lemes (pikeun saluhureun): palih
Beuli, Meuli (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mésér
Lemes (pikeun saluhureun): ngagaleuh
Beunang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kenging
Lemes (pikeun saluhureun): kenging
Beungeut (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): beungeut
Lemes (pikeun saluhureun): pameunteu, raray
Beurang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): siang
Lemes (pikeun saluhureun): siang
Beurat (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): abot
Lemes (pikeun saluhureun): abot
Beuteung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): padaharan
Lemes (pikeun saluhureun): patuangan, lambut
Bibi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pun bibi
Lemes (pikeun saluhureun): tuang ibu
Bijil (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bijil, lahir
Lemes (pikeun saluhureun): medal
Bikeun, Mikeun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyanggakeun
Lemes (pikeun saluhureun): maparinkeun
Bilang, Milang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngétang
Lemes (pikeun saluhureun): ngétang
Bingung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bingung
Lemes (pikeun saluhureun): éwed
Birit (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): birit, bujur
Lemes (pikeun saluhureun): imbit, ibit
Bisa (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tiasa
Lemes (pikeun saluhureun): tiasa
Bisi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bilih
Lemes (pikeun saluhureun): bilih
Bisul (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bisul
Lemes (pikeun saluhureun): gambuh
Bitis (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bitis
Lemes (pikeun saluhureun): wentis
Biwir (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): biwir
Lemes (pikeun saluhureun): lambey
Boa (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tiasa jadi
Lemes (pikeun saluhureun): tiasa janten
Boga (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): gaduh
Lemes (pikeun saluhureun): kagungan
Boro, Moro (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): moro
Lemes (pikeun saluhureun): bubujeg
Boro-boro (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bujeng-bujeng
Lemes (pikeun saluhureun): bujeng-bujeng
Borok (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): borok
Lemes (pikeun saluhureun): koréng
Budak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): budak
Lemes (pikeun saluhureun): murangkalih
Bujal (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): udel
Lemes (pikeun saluhureun): udel
Bujang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bujang
Lemes (pikeun saluhureun): rencang
Bujur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bujur
Lemes (pikeun saluhureun): imbit
Bukti (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): buktos
Lemes (pikeun saluhureun): buktos
Bulan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sasih
Lemes (pikeun saluhureun): sasih
Bungah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bingah
Lemes (pikeun saluhureun): bingah
Burit (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sonten
Lemes (pikeun saluhureun): sonten
Butuh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): perlu
Lemes (pikeun saluhureun): peryogi
Buuk (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): buuk
Lemes (pikeun saluhureun): rambut
Cabak, Nyabak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyabak
Lemes (pikeun saluhureun): nyepeng
Cabok (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): cabok
Lemes (pikeun saluhureun): nibanan
Cacangkir, cangkir (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): cacangkir, cangkir
Lemes (pikeun saluhureun): tengkepan
Cacawis (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sasayogi
Lemes (pikeun saluhureun): sasayogian
Cageur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pangéstu, pangésto
Lemes (pikeun saluhureun): damang
Calana (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): calana
Lemes (pikeun saluhureun): lancingan
Candung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): candung
Lemes (pikeun saluhureun): wayuh
Caneut, Nyaneut (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyaneut
Lemes (pikeun saluhureun): ngaleueut
Cangkéng (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): cangkéng
Lemes (pikeun saluhureun): angkéng
Cara (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sapertos
Lemes (pikeun saluhureun): sapertos
Caram, Nyarék (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyarék
Lemes (pikeun saluhureun): ngawagel
Carang, Langka (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): awis-awis
Lemes (pikeun saluhureun): awis-awis
Carecet (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): saputangan
Lemes (pikeun saluhureun): salempay
Carék, Nyarékan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyarékan
Lemes (pikeun saluhureun): nyeseulan
Carita, Nyarita, Ngomong (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyanggem
Lemes (pikeun saluhureun): nyarios
Cawis, Cacwis (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sasayagian
Lemes (pikeun saluhureun): sasayogian
Cécéwok (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): obéh, ombéh
Lemes (pikeun saluhureun): obéh, ombéh
Cek, Omong (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sanggem
Lemes (pikeun saluhureun): saur
Cekel, Nyekel (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyekel
Lemes (pikeun saluhureun): nyepeng
Celuk, Gero (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyaur
Lemes (pikeun saluhureun): ngagentraan
Celuk, Nyeluk (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyauran
Lemes (pikeun saluhureun): ngagentraan
Cenah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): cenah
Lemes (pikeun saluhureun): saurna
Ceuli (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ceuli
Lemes (pikeun saluhureun): cepil
Ceurik (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ceurik
Lemes (pikeun saluhureun): nangis
Cici, Nyician (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyician
Lemes (pikeun saluhureun): mairan
Cicing (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): matuh
Lemes (pikeun saluhureun): calik, linggih
Ciduh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ciduh
Lemes (pikeun saluhureun): ludah
Cik, Cing (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): cobi
Lemes (pikeun saluhureun): cobi
Cikal (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): anak cikal
Lemes (pikeun saluhureun): putra pangageungna
Ciling, Pacilingan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kakus
Lemes (pikeun saluhureun): jamban
Ciri (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tanda
Lemes (pikeun saluhureun): tawis
Cium, Nyium (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyium
Lemes (pikeun saluhureun): ngambung
Cokot, Nyokot (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngabantun
Lemes (pikeun saluhureun): nyandak
Cukup, Mahi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): cekap
Lemes (pikeun saluhureun): cekap
Cukur, Dicukur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): dicukur
Lemes (pikeun saluhureun): diparas
Cumpon, Nyumponan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyumponan
Lemes (pikeun saluhureun): nyaosan
Cunduk, Datang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): dongkap
Lemes (pikeun saluhureun): sumping, rawuh
Daék (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): daék, purun
Lemes (pikeun saluhureun): kersa
Dagang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): dagang
Lemes (pikeun saluhureun): icalan
Dahar (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): neda
Lemes (pikeun saluhureun): tuang
Dangdan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): dangdan
Lemes (pikeun saluhureun): dangdos
Dapur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): dapur
Lemes (pikeun saluhureun): pawon
Gégél
Lemes (pikeun sorangan): gégél
Lemes (pikeun saluhureun): landep
Gancang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): éngal
Lemes (pikeun saluhureun): éngal
Gandék (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): réncang
Lemes (pikeun saluhureun): réncang
Gandéng (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): gandéng
Lemes (pikeun saluhureun): baribin
Ganti (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): Ganti
Lemes (pikeun saluhureun): Gentos
Gardéng, Rérégan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): gardéng
Lemes (pikeun saluhureun): lalangsé
Gawé (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): gawé
Lemes (pikeun saluhureun): damel
Gedé (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): gedé
Lemes (pikeun saluhureun): ageung
Gelung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): gelung
Lemes (pikeun saluhureun): sanggul
Genah, Ngeunah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): raos
Lemes (pikeun saluhureun): raos
Gering (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): udur
Lemes (pikeun saluhureun): teu damang
Getol (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): getol
Lemes (pikeun saluhureun): kersaan
Geuing, Ngageuing (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngageuing
Lemes (pikeun saluhureun): ngémutan
Geulang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): geulang
Lemes (pikeun saluhureun): pinggel
Geura, Pék, Heg (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): geura, mangga
Lemes (pikeun saluhureun): mangga
Geuwat (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): geuwat
Lemes (pikeun saluhureun): énggal
Gigir, Gigireun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): gigireun
Lemes (pikeun saluhureun): gédéngeun
Gilir, Bagilir (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bagilir
Lemes (pikeun saluhureun): bagentos
Gimir (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): gimir
Lemes (pikeun saluhureun): rentag manah
Goda, Gogoda, Cocoba (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): cocoba
Lemes (pikeun saluhureun): cocobi
Goréng, Jor (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): goréng
Lemes (pikeun saluhureun): awon
Gugu, Ngagugu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nurut
Lemes (pikeun saluhureun): tumut
Guguling (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): guguling
Lemes (pikeun saluhureun): pepedek
Gura-giru (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): gura-giru
Lemes (pikeun saluhureun): énggal-énggalan
Gusar, Digusar (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): digusar
Lemes (pikeun saluhureun): dipeper
Haben (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): haben
Lemes (pikeun saluhureun): teras-terasan
Hadir, Ngahadiran (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nungkulan
Lemes (pikeun saluhureun): ngaluuhan
Hal, Perkara (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): perkawis
Lemes (pikeun saluhureun): perkawis
Halis (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): halis
Lemes (pikeun saluhureun): kening
Hampura, Maap (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): hapunten
Lemes (pikeun saluhureun): hapunten, haksama, haksami
Harega, Harga (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): harga
Lemes (pikeun saluhureun): pangaos
Hareup (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): payun
Lemes (pikeun saluhureun): payun
Harti (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): harti
Lemes (pikeun saluhureun): hartos
Haté (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): haté
Lemes (pikeun saluhureun): manah
Hawatir, Karunya (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): watir
Lemes (pikeun saluhureun): hawatos
Hayang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): hayang, hoyong
Lemes (pikeun saluhureun): palay
Hayu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): hayu
Lemes (pikeun saluhureun): mangga
Hélok (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): héran
Lemes (pikeun saluhureun): hémeng
Hésé, Susah, Pelik (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sesah
Lemes (pikeun saluhureun): sesah
Heuay (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): heuay
Lemes (pikeun saluhureun): angob
Heubeul, Lawas (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): heubeul
Lemes (pikeun saluhureun): lami
Heug, Seug (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mangga
Lemes (pikeun saluhureun): mangga
Hili, Tukeur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): liron
Lemes (pikeun saluhureun): liron, gentos
Hirup (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): hirup
Lemes (pikeun saluhureun): jumeneng
Hitut (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): hitut
Lemes (pikeun saluhureun): kabobosan
Hudang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): hudang
Lemes (pikeun saluhureun): gugah
Huntu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): huntu
Lemes (pikeun saluhureun): waos
Hutang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): hutang
Lemes (pikeun saluhureun): sambetan
Iber, Béja (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wartos
Lemes (pikeun saluhureun): wartos
Idin (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): widi
Lemes (pikeun saluhureun): widi
Igel (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): igel
Lemes (pikeun saluhureun): ibing
Iket (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tetopong
Lemes (pikeun saluhureun): udeng
Ilik, Ngilikan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ningalian
Lemes (pikeun saluhureun): ningalian
Ilu, Ngilu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngiring
Lemes (pikeun saluhureun): ngiring
Imah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): rorompok
Lemes (pikeun saluhureun): bumi
Impi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): impi
Lemes (pikeun saluhureun): impén
Imut (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): imut
Lemes (pikeun saluhureun): mésem
Incu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pun incu
Lemes (pikeun saluhureun): tuang putu
Indit, Miang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mios
Lemes (pikeun saluhureun): angkat
Indung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pun biang
Lemes (pikeun saluhureun): tuang ibu
Inggis, Risi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): inggis, risi
Lemes (pikeun saluhureun): rémpan
Injeum (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tambut
Lemes (pikeun saluhureun): tambut
Inum (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): inum
Lemes (pikeun saluhureun): leueut
Irung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): irung
Lemes (pikeun saluhureun): pangambung
Isuk, Isukan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): énjing
Lemes (pikeun saluhureun): énjing
Iteuk (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): iteuk
Lemes (pikeun saluhureun): teteken
Itung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): itung
Lemes (pikeun saluhureun): étang
Iwal, Kajaba (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kajaba
Lemes (pikeun saluhureun): kajabi
Jaba (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): jaba
Lemes (pikeun saluhureun): jabi
Jaga (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): jaga
Lemes (pikeun saluhureun): jagi
Jalma, jelema (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): jalmi
Lemes (pikeun saluhureun): jalmi
Jauh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tebih
Lemes (pikeun saluhureun): tebih
Jawab (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): walon
Lemes (pikeun saluhureun): waler
Jero (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): lebet
Lemes (pikeun saluhureun): lebet
Jeung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sareng
Lemes (pikeun saluhureun): sareng
Jiga (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): jiga
Lemes (pikeun saluhureun): sapertos, sakarupi
Jima (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sapatemon
Lemes (pikeun saluhureun): sapatemon
Jual (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ical
Lemes (pikeun saluhureun): ical
Jugjug (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bujeng
Lemes (pikeun saluhureun): bujeng
Juru, Ngajuru (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngalahirkeun
Lemes (pikeun saluhureun): babar
Kabar, Béja, warta (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wartos
Lemes (pikeun saluhureun): wartos
Kabéh, Kabéhanana (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sadayana
Lemes (pikeun saluhureun): sadayana
Kabur, Minggat (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): minggat
Lemes (pikeun saluhureun): lolos
Kacida, Nataku (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kalintang
Lemes (pikeun saluhureun): kalintang
Kajeun, Keun Baé (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sawios
Lemes (pikeun saluhureun): sawios
Kakara, Karék (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nembé
Lemes (pikeun saluhureun): nembé
Kalenger, Kapaéhan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kapaéhan
Lemes (pikeun saluhureun): kapidara
Kapalang, Kagok (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kapameng
Lemes (pikeun saluhureun): kapameng
Karémbong (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kekemben
Lemes (pikeun saluhureun): kekemben
Kari, Tinggal (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kantun
Lemes (pikeun saluhureun): kantun
Kasakit, Nyeri (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kasakit, kanyeri
Lemes (pikeun saluhureun): kasawat
Katara, Kaciri (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): katawis
Lemes (pikeun saluhureun): katawis
Katuhu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): katuhu
Lemes (pikeun saluhureun): tengen
Kawas, Saperti (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sapertos
Lemes (pikeun saluhureun): sapertos
Kawin (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nikah
Lemes (pikeun saluhureun): jatukrami, rendengan
Kédé (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kénca
Lemes (pikeun saluhureun): kiwa
Kéjo, Sangu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sangu
Lemes (pikeun saluhureun): sangu
Kélék (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kélék
Lemes (pikeun saluhureun): ingkab
Keris (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): keris
Lemes (pikeun saluhureun): duhung
Késang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): karinget
Lemes (pikeun saluhureun): karinget
Keur, Pikeun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kanggo
Lemes (pikeun saluhureun): haturan
Kiih (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kahampangan
Lemes (pikeun saluhureun): kahampangan
Kira, Sangka, Ngira, Nyangka (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nginten
Lemes (pikeun saluhureun): nginten
Kocap, Kocapkeun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kacarioskeun
Lemes (pikeun saluhureun): kacarioskeun
Kolot (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kolot
Lemes (pikeun saluhureun): sepuh
Komo, Sumawonna (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): komo, sumawonna
Lemes (pikeun saluhureun): sumawonten
Kongkorong (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kangkalung
Lemes (pikeun saluhureun): kangkalung
Kop, Pék (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mangga
Lemes (pikeun saluhureun): mangga
Kuat (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kiat
Lemes (pikeun saluhureun): kiat
Kudu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kedah
Lemes (pikeun saluhureun): kedah
Kuku (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kuku
Lemes (pikeun saluhureun): tanggay
Kumbah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kumbah
Lemes (pikeun saluhureun): wasuh
Kumis (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kumis
Lemes (pikeun saluhureun): rumbah
Kumpul (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kempel
Lemes (pikeun saluhureun): kempal
Kungsi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kantos
Lemes (pikeun saluhureun): kantos
Kurang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kirang
Lemes (pikeun saluhureun): kirang
Kuren, Kurenan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): rimbitan
Lemes (pikeun saluhureun): rimbitan
Kuring, Sim Kuring (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): abdi
Lemes (pikeun saluhureun): sim kuring
Kutu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kutu
Lemes (pikeun saluhureun): puntang
Labuh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): labuh
Lemes (pikeun saluhureun): geubis
Labuh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): labuh
Lemes (pikeun saluhureun): geubis
Lahun, Ngalahun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngalahun
Lemes (pikeun saluhureun): mangkon
Lain (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sanés
Lemes (pikeun saluhureun): sanés
Laju (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): laju
Lemes (pikeun saluhureun): lajeng
Laki, Lalaki (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): lalaki
Lemes (pikeun saluhureun): pameget
Laku, Payu, Laris (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pajeng
Lemes (pikeun saluhureun): pajeng
Lalajo (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nongton
Lemes (pikeun saluhureun): nongton
Lamun, Upama (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): upami
Lemes (pikeun saluhureun): upami
Lanceuk (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pun lanceuk
Lemes (pikeun saluhureun): tuang raka
Lantaran, Sabab, Marga (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): jalaran, sabab
Lemes (pikeun saluhureun): margi
Lapar (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): lapar
Lemes (pikeun saluhureun): palay tuang
Larung, Liwat, Kalarung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kalangkung
Lemes (pikeun saluhureun): kalangkung
Laun, Laun-laun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): lami-lami
Lemes (pikeun saluhureun): lami-lami
Lebah, Palebah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): leresan
Lemes (pikeun saluhureun): leresan
Lého (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): lého
Lemes (pikeun saluhureun): umbel
Létah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): létah
Lemes (pikeun saluhureun): ilat
Létak, Dilétak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): dilétak
Lemes (pikeun saluhureun): diilat
Leumpang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): leumpang
Lemes (pikeun saluhureun): angkat
Leungeun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): leungeun
Lemes (pikeun saluhureun): panangan
Leungit (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): leungit
Lemes (pikeun saluhureun): ical
Leutik (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): alit
Lemes (pikeun saluhureun): alit
Leuwih (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): langkung
Lemes (pikeun saluhureun): langkung
Lila (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): lami
Lemes (pikeun saluhureun): lami
Magahan, Mapagahan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mapagahan
Lemes (pikeun saluhureun): ngawurukan, miwejang
Mahal (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mahal
Lemes (pikeun saluhureun): awis
Maksud (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): maksad
Lemes (pikeun saluhureun): maksad
Malarat, Miskin (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): jalmi teu gaduh
Lemes (pikeun saluhureun): teu kagungan nanaon
Malem (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wengi
Lemes (pikeun saluhureun): wengi
Malik (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): malik
Lemes (pikeun saluhureun): mayun
Mamayu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mamayu
Lemes (pikeun saluhureun): mamajeng
Mandi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mandi
Lemes (pikeun saluhureun): siram
Mangka, Sing, Muga (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mugi
Lemes (pikeun saluhureun): mugi
Mangkuk, Teu Mangkuk (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): teu kantos
Lemes (pikeun saluhureun): teu kantos
Maot (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): maot
Lemes (pikeun saluhureun): pupus, tilar dunya
Marhum (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): marhum, jenatna
Lemes (pikeun saluhureun): marhum, suargi
Mayit (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mayit
Lemes (pikeun saluhureun): layon
Méméh, Saméméhna (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sateuacanna
Lemes (pikeun saluhureun): sateuacanna
Mending, Leuwih Hade (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): langkung saé
Lemes (pikeun saluhureun): langkung saé
Meujeuhna (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): meujeuhna
Lemes (pikeun saluhureun): cekap
Meureun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): panginten
Lemes (pikeun saluhureun): panginten
Mimiti, Mimitina (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kawitna
Lemes (pikeun saluhureun): awitna, kawitna
Minangka (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): étang-étang
Lemes (pikeun saluhureun): étang-étang
Minantu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): minantu
Lemes (pikeun saluhureun): mantu
Mindeng, Remen (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sering
Lemes (pikeun saluhureun): sering
Minyak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): lisah
Lemes (pikeun saluhureun): lisah
Mitoha (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mertua
Lemes (pikeun saluhureun): mertua
Montok (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): montok
Lemes (pikeun saluhureun): ageung
Mungguh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): menggah
Lemes (pikeun saluhureun): menggah(ing)
Mupakat, Rempug (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mupakat, rempug
Lemes (pikeun saluhureun): rempag,saluyu
Murah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mirah
Lemes (pikeun saluhureun): mirah
Muriang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): muriang
Lemes (pikeun saluhureun): nyenyepan
Najan, Parandéné, Sanajan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sanaos
Lemes (pikeun saluhureun): sanaos
Naséhat, Papatah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): naséhat, papatah
Lemes (pikeun saluhureun): piwuruk, piwejang
Ngan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mung
Lemes (pikeun saluhureun): mung
Ngaran (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wasta, nami
Lemes (pikeun saluhureun): jenengan, kakasih
Ngeunah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngeunah
Lemes (pikeun saluhureun): raos
Ngora (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngora
Lemes (pikeun saluhureun): anom
Nini (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pun nini
Lemes (pikeun saluhureun): tuang éyang
Nohonan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyaosan, nyumponan
Lemes (pikeun saluhureun): nyaosan
Nyaho (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): terang
Lemes (pikeun saluhureun): uninga
Nyaring (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyaring
Lemes (pikeun saluhureun): teu acan kulem
Nyolowédor (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyolowédor
Lemes (pikeun saluhureun): midua manah
Nyémah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyémah
Lemes (pikeun saluhureun): natamu
Nyusu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyusu
Lemes (pikeun saluhureun): nginang
Obat, Ubar (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): obat, ubar
Lemes (pikeun saluhureun): landong
Ogan, Ondang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ondang
Lemes (pikeun saluhureun): ulem
Omé, Ngoméan, menerkeun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngalereskeun
Lemes (pikeun saluhureun): ngalereskeun
Omong, Ngomong (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyanggem, sasauran
Lemes (pikeun saluhureun): nyanggem, sasauran
Paham (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): paham, ngartos
Lemes (pikeun saluhureun): ngartos
Paké, Maké (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nganggo
Lemes (pikeun saluhureun): nganggo
Palangsiang, Dipalar (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): dipalar
Lemes (pikeun saluhureun): dipamrih
Paliré, Maliré (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): maliré
Lemes (pikeun saluhureun): merhatoskeun
Pamajikan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pun bojo
Lemes (pikeun saluhureun): tuang rayi, geureuha
Paman (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pun paman
Lemes (pikeun saluhureun): tuang rama
Pancuran, Kamar Mandi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): Jamban
Lemes (pikeun saluhureun): jamban
Pandeuri (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ti pengker
Lemes (pikeun saluhureun): ti pengker
Pangkat, Kadudukan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kadudukan
Lemes (pikeun saluhureun): kalungguhan
Pangku, Mangku (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pangkon
Lemes (pikeun saluhureun): mangkon
Panon (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): panon
Lemes (pikeun saluhureun): soca
Pantar, Sapantar (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sapantar
Lemes (pikeun saluhureun): sayuswa
Paribasa (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): paripaos
Lemes (pikeun saluhureun): paripaos
Pariksa, Mariksa (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): mariksa
Lemes (pikeun saluhureun): marios
Parna (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): parna
Lemes (pikeun saluhureun): wales
Paro, Saparo (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sapalih
Lemes (pikeun saluhureun): sapalih
Pasti, Tangtu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tangtos
Lemes (pikeun saluhureun): tangtos
Patuh, Matuh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): matuh
Lemes (pikeun saluhureun): linggih
Payung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): payung
Lemes (pikeun saluhureun): pajeng
Pecak, Mecak, Coba (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyobi
Lemes (pikeun saluhureun): nyobi
Pegat, Kapegat (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kapegat
Lemes (pikeun saluhureun): kaandeg
Pencét, Mencétan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): meuseulan
Lemes (pikeun saluhureun): meuseulan
Pénta, Ménta (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyuhungkeun
Lemes (pikeun saluhureun): mundut
Percaya (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): percanten
Lemes (pikeun saluhureun): percanten
Perelu, Perlu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): perlu
Lemes (pikeun saluhureun): peryogi
Permisi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): permios
Lemes (pikeun saluhureun): permios
Peuting (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wengi
Lemes (pikeun saluhureun): wengi
Pianakan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pianakan
Lemes (pikeun saluhureun): wewetangan
Pihapé, Mihapé (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wiat
Lemes (pikeun saluhureun): ngaweweratan
Pikir (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pikir
Lemes (pikeun saluhureun): manah
Pilih, Kapilih (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kapilih
Lemes (pikeun saluhureun): kaselir
Pindah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pindah
Lemes (pikeun saluhureun): ngalih
Pingping (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pingping
Lemes (pikeun saluhureun): paha
Pipi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pipi
Lemes (pikeun saluhureun): damis
Pirang-pirang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pinten-pinten
Lemes (pikeun saluhureun): pinten-pinten
Poé (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): dinten
Lemes (pikeun saluhureun): dinten
Poho (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): hilap
Lemes (pikeun saluhureun): lali
Potong, Popotongan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): patilasan
Lemes (pikeun saluhureun): patilasan
Pribadi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pribados
Lemes (pikeun saluhureun): ku anjeun
Prihatin (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): prihatin
Lemes (pikeun saluhureun): prihatos
Puasa (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): puasa
Lemes (pikeun saluhureun): saum
Puguh, Tangtu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tangtos
Lemes (pikeun saluhureun): tangtos, kantenan
Purun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): purun
Lemes (pikeun saluhureun): kersa
Punduk (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): punduk
Lemes (pikeun saluhureun): unduk
Ramo (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ramo
Lemes (pikeun saluhureun): réma
Rarabi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): rarabi
Lemes (pikeun saluhureun): garwaan
Rasa, Rumasa (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): rumaos
Lemes (pikeun saluhureun): rumaos
Réa, Loba (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): seueur
Lemes (pikeun saluhureun): seueur
Récéh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): récéh
Lemes (pikeun saluhureun): artos alit
Resep, Karesep (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): karesep
Lemes (pikeun saluhureun): kalangenan
Reujeung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): bareng
Lemes (pikeun saluhureun): sareng
Reuneuh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kakandungan
Lemes (pikeun saluhureun): bobot, ngandeg
Reureuh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): reureuh
Lemes (pikeun saluhureun): ngaso
Rieut (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): rieut
Lemes (pikeun saluhureun): puyeng
Rikip, Ririkipan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ririkipan
Lemes (pikeun saluhureun): rerencepan
Ripuh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ripuh
Lemes (pikeun saluhureun): répot
Robah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): robah
Lemes (pikeun saluhureun): robih
Roko, Ududeun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): roko
Lemes (pikeun saluhureun): sesepeun
Rua, Sarua (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sarupi, sami
Lemes (pikeun saluhureun): sarupi, sami
Rujuk, Rempug (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): rempug
Lemes (pikeun saluhureun): rempag
Rupa, Warna (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): rupi
Lemes (pikeun saluhureun): rupi
Rusuh, Rurusuhan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): énggal-énggalan
Lemes (pikeun saluhureun): énggal-énggalan
Saba/Nyaba (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Nyanyabaan
Lemes (Pikeun Saluhureun): Angkat-angkatan
Salat.Solat (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sambéang
Lemes (Pikeun Saluhureun): Netepan
Sabot (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Keur Waktu
Lemes (Pikeun Saluhureun): Waktos
Sabuk,Beubeur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Beubeur
Lemes (Pikeun Saluhureun): Beulitan/amben
Sadia,Sayaga(Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sayagi
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sayogi
Sabuk,beubeur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Beubeur
Lemes (Pikeun Saluhureun): Beulitan,Amben
Sadia,Sayaga(Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sayagi
Lemes (Pikeun Saluhureun): Soyogi
Sagala (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sagala
Lemes (Pikeun Saluhureun): Saniskanten
Sakeudeung(Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sakedap
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sakedap
Sakit,Kasakit (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Kasakit
Lemes (Pikeun Saluhureun): Panyawat
Sakur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sakur
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sugri
Salah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Lepat
Lemes (Pikeun Saluhureun): Lepat
Salah Saurang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Salah Sawios
Lemes (Pikeun Saluhureun): Salah Sawois
Salaki (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Pun Lanceuk
Lemes (Pikeun Saluhureun): Caroge,Tuang Raka
Salamet(Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Wilujeung
Lemes (Pikeun Saluhureun): Wilujeung
Salempang,Hariwang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Hawatos
Lemes (Pikeun Saluhureun): Hawatos
Salésma (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Salésma
Lemes (Pikeun Saluhureun): Pilek,Salésma
Salin,Disalin (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Disalin
Lemes (Pikeun Saluhureun): Gentos
Samak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Amparan
Lemes (Pikeun Saluhureun): Amparan
Sampak,Nyampak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sampak
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sampak
Samping (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sinjang
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sinjang
Sanding,Kasanding (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Kasanding
Lemes (Pikeun Saluhureun): Kasumpingan
Sangeus (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Saparantos
Lemes (Pikeun Saluhureun): Saparantos
Sanggup (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sanggem
Lemes (Pikeun Saluhureun): Kersa
Saniskara (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Saniskanten
Lemes (Pikeun Saluhureun): Saniskanten
Saperti (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sapertos
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sapertos
Saré (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Mondok
Lemes (Pikeun Saluhureun): Kulem
Saréréa (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sadayana
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sadayana
Serta,Jeungnadeui (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sareng
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sareng
Sarua (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sami
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sami
Sasarap (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sasarap(Neda)
Lemes (Pikeun Saluhureun): Tuang
Sawah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sawah
Lemes (Pikeun Saluhureun): Serang
Sebut (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sebat
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sebat
Sedih (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sedih
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sedih,Sungkawa
Séjén (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sanés,Béntén
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sanés
Séléh,Nyéléhkeun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Masrahkeun
Lemes (Pikeun Saluhureun): Nyanggakeun
Séléwér,Nyéléwér (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Midua Haté
Lemes (Pikeun Saluhureun): Midua Manah
Sémah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sémah,Tatamu
Lemes (Pikeun Saluhureun): Tatamu
Semet,Seret (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Dugi ka
Lemes (Pikeun Saluhureun): Dugi ka
Senang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Senang,Bingah
Lemes (Pikeun Saluhureun): Raos Manah,Bingah
Serah,Nyerahkeun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Mirak
Lemes (Pikeun Saluhureun): Mirak,Ngésér
Sésa,Kari (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Kantun
Lemes (Pikeun Saluhureun): Kantun
Seubeuh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sesek,Saresek
Lemes (Pikeun Saluhureun): Wareg
Seupah,Nyeupah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Seupah
Lemes (Pikeun Saluhureun): Lemar
Seuri (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Seuri
Lemes (Pikeun Saluhureun): Gumujeung
Siar,Nyiar (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Milari
Lemes (Pikeun Saluhureun): Milari
Sibanyo (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sibanyo
Lemes (Pikeun Saluhureun): Wawasuh
Tarang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tarang
Lemes (pikeun saluhureun): taar
Sibanyo (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sibanyo
Lemes (Pikeun Saluhureun): Wawasuh
Simbut (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Simbut
Lemes (Pikeun Saluhureun): Kampuh
Sirah,Hulu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sirah
Lemes (Pikeun Saluhureun): Mastaka
Taranjang, Ditaranjang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ditaranjang
Lemes (pikeun saluhureun): diwuwudu
Sirig (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sisig
Lemes (Pikeun Saluhureun): Susur
Sisir (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sisir
Lemes (Pikeun Saluhureun): Pamérés,
Soara,Sora (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sora
Lemes (Pikeun Saluhureun): Soanten
Sono (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sono
Lemes (Pikeun Saluhureun): Honeng
Sorangan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sorangan
Lemes (Pikeun Saluhureun): Nyalira
Soré (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Sonten
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sonten
Sugan,Manawa (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Manawi
Lemes (Pikeun Saluhureun): Manawi
Suku (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Suku
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sampéan
Sukur,Nyukuran (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Nuhun
Lemes (Pikeun Saluhureun): Nuhun
Sunat,Nyunatan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Ngaberesihan
Lemes (Pikeun Saluhureun): Nyepitan
Sungut (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Cangkem
Lemes (Pikeun Saluhureun): Baham
Supaya (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Supados
Lemes (Pikeun Saluhureun): Supados
Surat (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Serat
Lemes (Pikeun Saluhureun): Serat
Surup,Kasurupan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Kasarumahan
Lemes (Pikeun Saluhureun): Kacalikan
Susu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Susu
Lemes (Pikeun Saluhureun): Pinareup
Suweng (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (Pikeun Sorangan): Suweng
Lemes (Pikeun Saluhureun): Sumber
Tabéat (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): adat
Lemes (pikeun saluhureun): panganggo
Tadina (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): awitna, kawitna
Lemes (pikeun saluhureun): kawitna
Tai (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kokotor
Lemes (pikeun saluhureun): kokotor
Taksir, Naksir, Ngira (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nginten-nginten
Lemes (pikeun saluhureun): nginten-nginten
Taktak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): taktak
Lemes (pikeun saluhureun): taktak
Talatah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wiat saur
Lemes (pikeun saluhureun): wiat saur
Tambah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tambih
Lemes (pikeun saluhureun): wuwuh
Tampa (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tampi
Lemes (pikeun saluhureun): tampi
Tampolong (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tampolong, tempat ludah
Lemes (pikeun saluhureun): pangludahan
Tangen, Katangen (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kanyahoan
Lemes (pikeun saluhureun): kauninga
Tanggal (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ping, kaping
Lemes (pikeun saluhureun): ping, kaping
Tanggung (jawab) (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tanggel
Lemes (pikeun saluhureun): tanggel
Tangtung, Nangtung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nangtung
Lemes (pikeun saluhureun): ngadeg
Tangtu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tangtos
Lemes (pikeun saluhureun): tangtos
Tanya, Nanya (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): taros
Lemes (pikeun saluhureun): pariksa
Tapi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nanging
Lemes (pikeun saluhureun): nanging
Tarima (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tampi
Lemes (pikeun saluhureun): tampi
Tatangga (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tatangga
Lemes (pikeun saluhureun): tatangga
Tawar, Nawar (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nawis
Lemes (pikeun saluhureun): mundut
Tayoh, Tayohna (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): rupina
Lemes (pikeun saluhureun): rupina
Téang, Néangan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): milari, ngilari
Lemes (pikeun saluhureun): milari, ngilari
Tedun, Tedunan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nyaosan
Lemes (pikeun saluhureun): nyaosan
Teleg, Teureuy (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): teleg
Lemes (pikeun saluhureun): telen
Tembang, Nembang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nembang
Lemes (pikeun saluhureun): mamaos
Témpo (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sarantos
Lemes (pikeun saluhureun): sarantos
Ténjo, Nénjo (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ningal
Lemes (pikeun saluhureun): ningali
Tepi, Nepi (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): dugi
Lemes (pikeun saluhureun): dugi
Tepung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tepang
Lemes (pikeun saluhureun): tepang
Téré (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): téré
Lemes (pikeun saluhureun): kawalon
Téréh, Gancang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): énggal
Lemes (pikeun saluhureun): énggal
Terus (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): teras
Lemes (pikeun saluhureun): teras
Teundeun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): simpen
Lemes (pikeun saluhureun): simpen
Tincak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tincak
Lemes (pikeun saluhureun): dampal
Titah, Nitah, Jurung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngajurungan
Lemes (pikeun saluhureun): miwarangan
Toa, Ua (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pun ua
Lemes (pikeun saluhureun): tuang rama
Tonggong (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tonggong
Lemes (pikeun saluhureun): pungkur
Topi, Dudukuy (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): topi, dudukuy
Lemes (pikeun saluhureun): tudung
Tulis (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tulis
Lemes (pikeun saluhureun): serat
Tulung, Pitulung (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pitulung
Lemes (pikeun saluhureun): pitandang
Tulus (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): cios
Lemes (pikeun saluhureun): cios
Tuluy (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): teras
Lemes (pikeun saluhureun): lajeng
Tumpak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tumpak
Lemes (pikeun saluhureun): tunggang
Tunduh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tunduh
Lemes (pikeun saluhureun): palay
Tunggu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): antos
Lemes (pikeun saluhureun): antos
Tungkul, Nungkulan (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nungkulan
Lemes (pikeun saluhureun): ngaluuhan
Turun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): turun
Lemes (pikeun saluhureun): lungsur
Turut, Nurut (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nurut
Lemes (pikeun saluhureun): tumut
Tutu, Nutu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): nutu
Lemes (pikeun saluhureun): meuseul
Ucap (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ucap
Lemes (pikeun saluhureun): kedal, lisan
Udud, Ngaroko (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): udud, ngaroko
Lemes (pikeun saluhureun): nyesep, ngalelet
Ulah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): teu kenging
Lemes (pikeun saluhureun): teu kenging
Ulin (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ulin
Lemes (pikeun saluhureun): ameng
Umur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): umur
Lemes (pikeun saluhureun): yuswa
Unina (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): unina
Lemes (pikeun saluhureun): ungelna, unggelna
Urus, Nguruskeun (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): ngalereskeun
Lemes (pikeun saluhureun): ngalereskeun
Urut (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): tilas
Lemes (pikeun saluhureun): tilas
Utah (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): utah
Lemes (pikeun saluhureun): luga
Utama (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): utami
Lemes (pikeun saluhureun): utami
Waktu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): waktos
Lemes (pikeun saluhureun): waktos
Wani (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wantun
Lemes (pikeun saluhureun): wantun
Waras (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): cageur
Lemes (pikeun saluhureun): damang
Waréh, Sawaréh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sapalih
Lemes (pikeun saluhureun): sapalih
Warga, Dulur (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wargi
Lemes (pikeun saluhureun): wargi
Watara, Sawatara (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): sawatawis
Lemes (pikeun saluhureun): sawatawis
Wawuh (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wanoh, kenal
Lemes (pikeun saluhureun): kenal
Wedak (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): pupur
Lemes (pikeun saluhureun): pupur
Wedal (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wedal
Lemes (pikeun saluhureun): weton
Wilang, Kawilang (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): kaétang
Lemes (pikeun saluhureun): kaétang
Wulu, Wudu (Kasar/Jeung Babaturan)
Lemes (pikeun sorangan): wulu, wudu
Lemes (pikeun saluhureun): abdas

Sumber :  http://urangpriangan.edublogs.org

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...