Rabu, 02 April 2014

Tokoh Dalang Sunda : Asep Sunandar Sunarya

Urang sunda mah pasti mikawanoh ka dalang nu kreatif wantun nenggar kabiasaan dunya padalangan. sok matak pikaserieun, buta dipepeg neupi ka utah ugeur kaluar jeung bukur-bukurna.

Asep Sunandar Sunarya (lahir di Bandung, Jawa Kulon, ping 3 Séptember 1955 – ngantunkeun di Bandung, Jawa Kulon, 31 Maret 2014 dina yuswa 58 taun)  manehna téh salah sahiji maestro wayang golek di Indonésia. Minangka dalang wayang golek Asep Sunandar Sunarya (di imahna sok kateulah disebut Abah, di dunya "breaker" make ngaran landihan Eyang Abiyasa) Anjeunna konsisten pisan, teu incah balilahan ngamajukeun pawayangan di jawa kulon. Anjeunna téh ditakdirkeun jadi dalang ku dalang anu sajati nyaeta Gusti Alloh. Manéhna kitu ngahiji pisan jeung dunya wayang golek, makana teu aneh sabaraha pangajén demi pangajén, ti tingkat lokal, propinsi, nasional, dugi ka manca nagara.

Tanpa jasa Asep Sunandar Sunarya meureun Cepot teh moal sa-populer ayeuna, kalawan kreativitas sarta inovasina Manéhna junun ngaronjatkeun darajat wayang golek anu dianggap seni kampungan ku sabagian jelema. Di mana manéhna nyiptakeun wayang Cepot bisa mangguk-mangguk, buta utah mie, Arjuna kalawan pakakas panahna, Bima kalawan gadana,  kitu ogé kalawan pakéan wayangnya nu sakitu genjreng-na.

Materi sarta ketenaran manéhna meunangkeun alatan hasil bajoang "teu luput kaanginan teu gedar kahujanan" kalawan nyanghareupan sagala rupa dinamika kahirupan nu lolobana matak pitugeunaheun. loba jelema nu henteu weruh yén lalampahan dina profesina teh sakiu rumitna. Kalayan dina mimiti karirna mindeng meunangkeun kritikan  ti sagala rupa golongan utamina ti ramana (Abah Sunarya)

“Satiap bérés pagelaran wayang, Abah sok ngomong ceunah: “goréng” (awon) naon wae anu ku kuring dilakukeun. Abah téh sepuh nu pelit , ahéngna ngan sabot kuring ngadalang kalawan aya lawakan, sarta Abah nyaksian, Anjeunna seuri. Pikeun kuring sapeureusna naon ogé kritikan Anjeunna, ku kuring di jadikan  pecut ku kituna malah bisa ningkatkeun  kreatifitas sarta inovasi. Kuring jadi ayeuna teh alatan" ayana poé kamari. ceuk Asep.

Leuwih laér Asep ngomong: “Kuring kudu ngahaturkeun nuhun ka sing saha waé anu geus ngritik, rék didasaran ku ngéwa atawa nya’ah, pék téh teuing. Sajaba ti Éta, meureun perlu ogé kuring nendeskeun yén naon rupa kréativitas jeung inovasi anu ku kuring dilakukeun, dina raraga narékahan sangkan seni Sunda wayang golék anu mibanda ajén adi luhung, tetep bisa hirup disagala jaman, kaasup dijaman kiwari anu gening batan sakitu loba peunteun seni katut budaya deungeun anu asup ka Indonésia pon kitu deui karasa ku urang Sunda. Atuh meureun mun wayang golék teu dimumulé kujalan inovasi mah tangtu jajar kadéséh kubudaya deungeun téh. Nudipigusti ku Kuring mah ngan Gusti, séjén pakem, séjén wayang golék, séjén tali paranti. Sapamanggih Kuring pakem wayang golek séjén perkara anu statis komo kudu disakralkeun mah, séjén! Ngan disisi séjén, kuring ogé kudu méré atawa nyadiakeun lolongkrang pikeun saha waé anu miboga pamadegan anu teu sajalan jeung pamanggih kuring, mangga téh teuing. Teu aya guna jeung manfaatna mutuskeun silaturahmi alatan pakem jeung hal séjén anu sifatna multitafsir. Naon anu dilakukeun ku Kuring, ngaropéa wayang golék ku jalan inovasi, lantaran Kuring yakin yén euyeub pisan niléi-niléi kamanusaan katut Katuhanan dina seni Sunda wayang golék. Kumangrupa anu mere aprésiasi kana naon anu ku Kuring dilakukeun, Éta mah hak balaréa séwang-sewangan,da kuring mah darma diajar, atuh ngadalang gé darma diajar,” kedalna.

Ti Asep Sukana Jadi Asep Sunandar Sunarya
Ngimpi nyaéta hiji misteri anu multi tafsir lolobana jelema nganggap hal éta minangka kembang saré tapi henteu saeutik ogé anu beranggapan yén ngimpi nyaéta medium Pangéran "Nepikeun" pengetahuan-na ka manusa, sarta anu ngaranna tafsir éta pastina loba vérsi. Urang henteu kungsi paham sacara detil naon hubunganana antara ngimpi kalawan kanyataan. Tapi ieupisan kanyataan anu dialaman saurang Ibu diwarsih 1955 di Kampung Giriharja Bandung. Manéhna ngaranna Tjutjun Jubaedah (dawam digeroan Ambu Tjutjun), pamajikan saurang dalang kaceluk dina mangsana nyaéta Abeng Sunarya (dawam digeroan Abah Sunarya). Salaki Pamajikan ieu dikarunia 13 jelema anak:
 1. Suherman Sunarya
 2. Ade Kosasih Sunarya
 3. Miktarsih Sunarya
 4. Otah Saodah Sunarya
 5. Ilis Sunarya
 6. Nanih Sunarya
 7. Asep Sunandar Sunarya (Sukana)
 8. Imas Sunarya
 9. Iden Subrasana Sunarya
 10. Nunuk Sunarya
 11. Permanik Sunarya
 12. Ugan Sunagar Sunarya
 13. Agus Sunarya
Ieu pisan salah sahiji épisodeu tautan antara ngimpi kalawan kalahiran. Sabot umur kandungan Ambu Tjutjun menginjak bulan katujuh Manéhna ngimpi yén lamun anak anu ke-7 dina kandunganna lahir mangka henteu kaci dibéré ngaran. 3 Séptember 1955 Ambu Tjutjun ngababarkeun putra ke-7 saurang anak lalaki. kainget baris ngimpi manéhna mangka jabang orok kasebut henteu dibéré ngaran.

Teuing naon hubunganana antara ngimpi kasebut kalawan niat Abah Sunarya sabab menginjak umur 15 bulan sanggeus lahir, sang jabang orok "dibikeun" ka adina Abah anu ngaranna Ibu Eja (akrab digeroan Ma Jaja) anu pareng tacan dikaruniai anak. Saprak waktu éta hak asuh sang orok jadi tanggung jawab Ma Jaja (landian sang Bibi pikeun si Orok)

Alatan sang Orok henteu ngaranna tangtu aya kasalempang ka diri Ma Jaja lamun tatanggana nanyakeun perihal ngaran Orok kasebut. Pikeun nyiasatina mangka Ma Jaja berfikir teuas nepika mecenghul ideu Sukana nyaéta sarupaning akronim ti Basa Sunda anu hartosna sa resep na (sesukana). saterusna Sukana jadi sarupaning "ngaran" pikeun Orok kasebut. Ideu ieu datang minangka "jalan tengah" atawa solusi jitu sabab ku cara kawas éta Ma Jaja henteu ngarémpak naon anu diamanatkan ku rakana.

Salah sahiji sebutan pikeun lalaki digolongan masarakat Sunda nyaéta Asep (digigireun / sabeulah Encep atawa Ujang). Jadilah saterusna sang orok biasa disebut Asep Sukana. Ampir kawas lolobana barudak séjénna dina jaman éta, Asep leutik gumbira pisan kalawan dongeng atawa kawih anu sok mepende lamun nyanghareupan saré. Sajaba ti éta, Asep leutik geus nempokeun kesukaanna ka rupa-rupa sato peliharaan, kawas ucing, anjing, manuk sarta kotok. saking nyaah na dina sato Asep leutik mere ngaran sato-sato éta salah sahijina anjingna anu hideung polos dibere ngaran  Lutung.

Ka diri Asep nyérélék getih seni ti Bapana. Dimimitian saprak umur 7 warsih ( kelas 1 SD) minat Asep ka wayang golek geus mimiti tumuwuh. Sajaba karna faktor turunan ogé memang dina jaman éta pagelaran seni Wayang Golek masih digandrungi ku masarakat. Ogé, dina waktu éta tacan aya "saingan" ti jenis seni séjénna sakumaha lumangsung dina jaman ayeuna. Bakat Sukana leutik manéhna perlihatkan kalawan kegemarannya nyieun wawayangan ti régang-régang tangkal anu murag, taneuh liat, sarta daun sampeu.

Asep Sukana anu hirup dipepende Ma Jaja, tangtu waé nganggap yén Ma Jaja nyaéta Ibu kandunganna sorangan. Pang kurang salila 16 warsih Asep Sukana henteu kungsi nyaho yen saha saéstuna kolot kanduna. Tapi berkat kawijakan ti Ma Jaja mangka pamustunganana Asep nyaho saha rama sarta ibu kandungna. Mangka dina hiji kasempetan, Ma Jaja, Abeng Sunarya, sarta Tjutjun Jubaedah papanggih, kabongkar saterusna asal-usul atawa silsilah kulawarga anu sebernarna.

Hiji sabot waktu Asep Sukana manggung di Luragung, manéhna ngadalang beurang poé (ngabeurangan) sedengkeun dina peuting poéna anu jadi dalang nyaéta Abah Sunarya, mangka waktu éta pisan Abah Sunarya berujar:"Ngewa ngaran Sukana, ganti ku Sunandar!" Saprak waktu éta pisan Asep Sukana robah jadi Asep Sunandar, sedengkeun ngaran Sunarya mangrupa ngaran Bapana anu saterusna dipakéna. Hal ieu sawajarna lumangsung di Masarakat Sunda hususna, di mana ngaran bapa mindeng dipaké ditukang ngaran anakna.
"Apalah hartina hiji ngaran tanpa Karya" Asep Sunandar.

Pangajen Luhur Karya

Tangtu loba ékol naha manéhna nampa rupa-rupa pangajén kasebut. Anu écés mustahil aya pangajén tanpa prestasi sarta mustahil aya prestasi tanpa karya. Ti berkarya saterusna berprestasi tangtu mangrupa tangga pangsoranganna, sarta tangga ieu ngan meureun diliwatan atawa dihontal lamun dinana aya inovasi ti wanda kreativitas anu dilakonanana. Hartina, Asep henteu ngan saukur berkarya tapi leuwih laér ti éta manéhna berkarya dibiruyungan inovasi sarta kreativitas. Hartina ogé, karya Asep henteu stagnan melainkan dinamis, terus nuturkeun perkembangan sarta tungtutan jaman, ngindung kawaktu mibapa kajaman.

Sajaba pangajén Individu Paduli Talari, Asep ngabogaan pangajén luhur kabéh kreativitasnya éta, diantarana 1978 Asep Sunandar Sunarya junun menyandang jawara Dalang Pinilih I tingkat Jawa Kulon dina Binojakrama padalangan di Bandung. selang opat warsih saterusna nyaéta diwarsih 1982, terpilih jadi deui jawara pinilih I deui di Bandung. saprak 1982-1985 Asep Sunandar Sunarya rékaman kaset ku SP Record, sarta Wisnu Record. Sarta dina warsih 1985, manéhna dinobatkan minangka Dalang Jawara UMUM tingkat Jawa Kulon dina Binojakrama Padalangan di Subang, sarta manéhna ngabogaan hak memboyong Bokor Kencana minangka lambang supremasi padalangan Sunda Jawa Kulon.

1986, Asep Sunandar Sunarya meunang mandat ti pamaréntah minangka duta kasenian, pikeun hiber ka Amérika Sarikat. Dina warsih anu sarua, 1986, Dian Record mimiti ngarékam karya-karya Asep Sunandar dina wangun kaset pita. 
1993, Asep Sunandar Sunarya dipénta ku Institut International De La Marionnette di Charleville, Perancis, minangka dosen rongkah salila dua bulan, sarta dibéré gelar profesor ku masarakat akademis Perancis.

Warsih 1994, Asep Sunandar Sunarya mimiti pentas di luar nagari, antara séjén di; Inggris, Walanda, Swiss, Perancis, sarta Belgia, sanggeus éta, nyaéta 1995, manéhna ,mendapat pangajén béntang Satya Lencana Kabudayaan. Nepika ayeuna, henteu kurang ti 100 albeum rékaman (kaasup bobodoran) anu geus dihasilkeun Asep Sunandar Sunarya. komo salah sahiji station tv swasta ogé kungsi nyieun program husus Asep dijudulan Asep Show.
Sahenteuna éta pisan sawatara pangajén formal anu kungsi dihontal Asep. Henteu terhitung rupa-rupa pangajén nonformal, boh anu datang ti perseorangan boh kelembagaan.
Ti kabéh éta, dina kesehariaanana, Asep angger Asep anu hirup saderhana, maké sarung, sarta bari sila, sarta "macangkrama" kalawan domba-domba peliharaanana.

Bener henteuna Asep Sunandar Sunarya bisa disebut sang Maestro(?), tangtu lain anjeunna anu kudu némbalan manéhna. Ngan masarakat (penggemar wayang golek sarta pemerhati wayang sahenteuna anu bisa meunteun manéhna). Tangtu waé pameunteunan ieu ngarujuk ka sajumlah karya anu geus dihasilkeunana. Anu écés salah sahiji stationtv sempet ngarékam tapak lalampahan saurang Asep dina format acara "Maestro" sawatara warsih anu tuluy.
Fakta menunjukan yén jam hiber manggungnya cukup mencengangkan komo kira-kira 19985-1990-an, manéhna remen ogé kudu manggung 40 kali perbulannya.

Kahirupan Pribadi
Dina umur 17 warsih Asep Sunandar Sunarya nikah ka Euis Garnewi (16 warsih) saurang Pesinden juaga anak saurang Camat. Ti pernikahannya éta Asep dikaruniai 1 budak awéwé sarta 2 budak lalaki nyaéta: Mae Saroh, Dadan Sunandar, sarta Dani. Tapi nasib teu bisa ditampik, perkawinan maranéhanana ngan tahan nepi ka 7 warsih, maranehna ogé sapuk pikeun pirak sacara alus-alus. Gusti Allah nepungkeun Asep jeung Elas Sulastri(18 warsih) saurang Gadis asal Lembang Jawa Kulon, warsih 1978, waktu éta umur Asep 23 warsih. Ti pernikahanana nu kadua,  Asep dikarunia budak lalaki sarta 2 budak awéwé nyaéta: Dinar Mustika, Elin, sarta Gina Tridasanti. Tapi, kitu deui jalan hirup euweuh anu nyangka. Pernikahannya jeung Elas kandas ditengah jalan. Umur pernikahanana jeung Elas Sulastri ngan lumangsung 6 warsih. Dina umur 29 warsih Asep nikah deui jeung Ati (20 warsih) saurang Gadis asal Rancaekek Bandung Jawabarat. Ti pernikahannya jeung Ati lahirlah saurang anak lalaki anu dibéré ngaran Cipta Déwa atawa mindeng digeroan Ito. Dina warsih anu sarua, Asep nikah deui kalawan gadis asal Cangkuang ngaranna Sumirat (minangka pamajikan kadua), ti pernikahannya jeung Sumirat lahirlah saurang anak lalaki anu diberinama Gunawan Wibiksana. Ieu pisan jalan kahirupan Asep. Sarua sakali anu bersangkutan henteu kungsi weruh yén dirina kudu ngawayuh. 
Warsih 1985 waktu Asep umurna 31, Manéhna terpikat gadis geulis ti Cianjur Kadupandak anu ngaranna Nenah Hayati(15 warsih). Pasamoanana dimimitian waktu Asep keur pentas di Wewengkon kasebut. Pondok carita pamustunganana maranéhanana sapuk pikeun menjalin tali kaasih, anu saterusna nikah dina tanggal 4 Maret 1985. 

Kadua pamajikanana anu dimadu kasebut dangan rela kudu melangsungkanperceraian minangka jalan terbaiknya sanggeus nyaho Salakina geus nikah deui kalawan gadis geulis anu anyar lulus ti SMP. Ti pernikahan kasebut lahirlah6 jelema anak lalaki: Batara Sena, Gysta Gumilar Agustina, Yogaswara Sunandar, Sunan Purwa Aji, Aria Sadewa, sarta Maulana Yusuf. nepi ka ayeuna ngan hiji Pamajikan anu hirup saimah jeung Asep. Hirup sarta jalan kahirupan hiji jalma memang jadi rusiah Pangéran. "Euweuh.. Euweuh nu nyaho manusa mah soal jodo, pati, bagja katut cilaka. kitu deui jeung Uing, ah teu nyangka wé sagala rupana ogé, geus kieu wé kuduna, da mémang kieu gening kanyataanana. teu Dalang, teu Présidén, teu Hancip, teu Ajengan teu saha, ari ceuk nu Maha Sutradara kudu A na pasti kajadian A. Aaaaah tarima wé ku kasadaran da sagala gé teu hayang komo embung". Ceuk Asep.

Dalang kondang ieu ngabogaan riwayat panyakit jantung sarta rencana mah baris dibawa ka hiji Rumah sakit di Singapura pikeun berobat. Tapi takdir ngomong séjén, dina tanggal 31 Maret 2014, Asep Sunarya maot dina perjalanan nuju ka Rumah sakit  Al-ihsan Bandung.

Diropea ti wikipedia kalawan Référénsi :

Dalang Asep Sunandar Sunarya wafat, Kabarpop.co. Diaksés 1 April 2014. 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...