Minggu, 21 November 2010

Lomba Ngelehkeun Gajah

Dina raraga mieling Kamerdekaan Republik Indonesia, Panitia Nasional ngayakeun saembara nalukkeun gajah, Carana: 1. Kudu bisa ngangkat salah sahiji suku gajah raksasa nu ngahaja didatangkeun ti Afrika, nu ka-2. Kudu bisa ngagibegkeun hulu gajah eta keneh.
Nu dalaptar estu loba pisan, malah mah ti sa-pangeusi dunya daratang. Kabeh calon peserta awakna baradag, aya ti Amerika, Rusia, urang Negro, Walanda, jeung nagara-nagara sejenna. Ari ti Indonesia ngan saurang nu miluan teh, awakna nya leutik nya pendek. Euweuh sari-sari boga kakuatan manehna teh. Singhoreng geuning Si Kabayan ti Tatar Sunda. Sakabeh Panitia, calon peserta, oge nu lalajo......euweuh nu teu ngahina ka Si Kabayan ari ningali kaayaan awakna siga kitu mah. Rek teu kitu kumaha, da gajah nu rek dilombakeun teh beurat awakna ampir 30 ton. Teu kabayang kumaha gedena eta gajah.
Si Kabayan mah cuek bebek we. Daptar ka panitia bari maksa sagala. Malah mah rada-rada ngancam rek nga-bom tempat eta mun teu diidinan. Nya ahirna mah para panitia ngidinan oge bari keuheul jeung yakin Si Kabayan bakal eleh.
Kunaon Si Kabayan miluan? Singhoreng manehna teh rek unjuk gigi ti dituna mah, ulah wani-wani ngahina jalma leutik cenah. Bari jeung sabenerna mah kabita ku hadiahna. Ari hadiahna nyaeta duit 30 milyar + Ratu Kecantikan Indonesia.
Poe Kahiji: Gajah geus aya di tengah lapangan Stadion Bung Karno. Saurang-saurang peserta dicalukan ku panitia. Poe ieu lomba ngangkat suku gajah, ceuk panitia. Der keprok sakabeh panongton. Peserta kahiji ti Amerika, awak badag beungeut bosongot raja amprotan, manehna nyampeurkeun kana gajah, terus ngajungjungkeun salah sahiji suku gajah nu pangtukangna. Boro-boro kaangkat, teu ungget-ungget acan. Waktu 15 menit nu dibikeun beak. Urang Amerika keok. Balik bari wirang.
Peserta kadua ti Rusia, sarua jangkung badag, semu sombong awalna mah. Nyakitu....gagal deui wae. Nepi ka sakabeh peserta ti unggal nagara beak. Nu nyesa kari Si Kabayan. Atuh kabeh panongton geus beak harepan. Moal aya pemenang pikirna teh.
Si Kabayan maju sanggeus dicalukan. Leumpang antare naker. Estu teuneung ludeung teh bener-bener. Boga kayakinan manehna bakal meunang. Geus deukeut kana gajah, lain ngangkat suku gajah manehna mah.....ngan koreleng weh ngadeukeutan bujur gajah. Luha-loho neangan kanjut gajah, geus kapanggih mah ngan beletak we eta kanjut gajah teh sikina disintreuk tarik pisan. Naaaa atuh...eta gajah ngadadak ngangkat suku tukangna sabeulah. Tayohna mah reuwas jeung nyeri meureun. Atuh sakabeh panongton surak ayeuh-ayeuhan. Si Kabayan jadi pemenang!
Poe Kadua: Lomba ngagibegkeun sirah gajah. Sarua dina poe ieu ge kabeh peserta kasoran. Euweuh nu sanggup. Akhirna Si Kabayan maju deui. Manehna mah teu noel-noel acan kana sirah gajah teh, ngan ukur ngaharewos kieu,"maneh hayang disintreuk deui kanjut?????" Si Gajah kontan gideug da sieun. Atuh.....gerrrrrrrrr kabeh surak. Si Kabayan meunang deui wae.........
Manehna balik bari mawa duit jeung hadiah Ratu Kecantikan Indonesia nu ayeuna katelah Nyi Iteung tea.....hehehehe.
Petengan : Bodor jeung carita bobodoran sunda di facebook

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...