Rabu, 24 November 2010

Angklung jadi salah sahiji 46 nominasi warisan budaya tak benda dunia

Lamun ngadangu klentringna sora awi anu disusun harmoni birama jeung tangga nadana teras bari kadangu alunan tembang Es lilin, komo tiasa  oge lagu-lagu ti kulon sapertos "Bohemian rapsodia"  pasti matak muringkak bulu punduk, matak nyurudcud cai soca, ngarasa bangga jadi urang  sunda, sok sanajan rumasa teu bisa ngajaga, boro-boro ngaropea.

Muhun angklung teh seni asli pituin urang Sunda anu pernah di-claim nagri jiran, Malaysia, tapi alhamdulillah kaping 16 November 2010 unesco ngaresmikeun  alat musik warisan karuhun Indonesia di bumi pasundan, Jawa Barat. Minangka "warisan budaya takbenda Indonesia" dina Sidangna nuka-5 Komite Antar-Pamarentah dina rangka ngaropea warisan budaya takbenda(Inter-Governmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (IGC-ICH) anu dialaksanakaeun di Nairobi, Kenya, pada 16 November 2010,   ngukuhkeun 46 nominasi mata budaya takbenda ti 31 nagara, di antarana teh Angklung ti Indonesia.

Harita teh Sidang UNESCO dibuka ku Wakil Presiden Kenya, Stephen Kalonzo Musyoka anu didampingi Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova sareung  Dr. Jacob Ole Miaron, Ph.D minangka chairperson (presiden persidangan) ti Kenya. Kirang langkung 460 peserta hadir minangka utusan/wawakil ti Negara-negara Pihak, juru tinjau (observers), wawakil organisasi internasional, wawakil LSM/NGO, jeung para  pakar budaya.

Angklung diponten Unesco teh ceunah, ngandung nilai-nilai dasar kerjasama, saling ngaragangan, jeung  sugih ku nilai harmoni sosial, anu jadi dentitas budaya masyarakat Jawa Barat sareung  Banten. Unesco oge nganilai angklung teh ngan ukur aya di Indonesia, tiasa ditinggal dina catetan   Prasasti Cibadak taon 1030 Masehi. Prasasti nyatat, angklung biasana digunakeun raja Sunda Sri Jaya Bupati kanggo acara kaagamaan.

Pangakuan Unesco teh manjangkeun kakayaan budaya  warisan asli budaya Indonesia minagka pangkuan dunya nu samemehna  keris, batik jeung  wayang. Departemen Kebudayaan dan Parawisa nargetkeun  10 warisan budaya Indonesia lainna supados diakui  dunia dugi ka  taun 2014.

Diasupkeunana angklung ka  representative list of humanity tiasa  ningkatkeun kasadaran jatidiri urang Sunda kumaha pentingna ngamumule warisan budaya tak benda  sareung ngenalkeun nilai-nilai sabilulungan diatara masayrakat sunda anu beh dieu beuki leungit kahalimunan ku kamajuan teknologi jeung asupna budaya barat.

Langkah-langkah pikeun ngamumule budaya bangsa teh kedah ngalibatkeun kerjasama para seniman, pamarentah jeung mayarakat kalayan tujuan utamana ngadorong wawasan angklung dina konteks formal jeung informal, terus dikemangkeunana karajian angklung jeung ngarawat supaaya taneman awi teu punah minangka bahan baku keu angklung.

Pertimbangan lain, nominasi angklung mencerminkan luasnya partisipasi komunitas baik dalam usaha-usaha pelestarian dan dalam proses penyusunan nominasi angklung ke UNESCO, yang dilaksanakan melalui konsultasi formal.

"Dilebetkeunana angklung minangka  warisan budaya takbenda teh tiasa masihan dampak positif kanggo upaya ngalestarikeun ditataran nasional jeung regional. Masayrakat di Indonesia jeung nagara tatangga tiasa ninggal uapaya ngalestarikeun anu diudkung ku Unesco anu aplikasina kumaha ngalaksnakaeun konvensi Unesco kanggo ngalestarikeun warisan budaya tak benda." Pokna Tjetjep Suparman,  Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film (Ditjen NBSF) Kemenbudpar anu mimpin delegasi RI dina sidang IGC-ICH. Delegasi RI anu ngawakilan ti unsur Kantor Menko Kesra, Dit Sosbud OINB Kemlu, ahli budaya, KBRI Paris, jueng  KBRI Nairobi.

Tjetjep Suparman mere pendapatna, disupkeunana   angklung Indonesia pastina tisa ningkatkeun katarikna para generasi muda kanggo diajar jeung mainkeun angklung di sababraha  institusi pendidikan di Indonesia jueng luar negeri, minangka wawasan nu aya hubnganna jeung  angklung teras dimumule jeung dikembangkeun .Saterusna, tiasa kabentuk lingkungan anu kondusif anu tiasa ngadukung ngawangun karaker bagsa, oge ruang kanggo ngembangkeun kreatifitas sababaraha komunitas nagklung. sadayana dampak anu gadoorng ngalestarikeun jeung promosi warisan budaya angklung.

Sakabeh upaya pamarentah Indonesia salah sawios ngawujudkeun komintment salah sahiji anggota konvensi UNESCO dina ngamumule warisan budaya takbenda tina taun 2003 anu diratifikasi ku 132 negara, kasup indoensia anu tos ngaratifikasikeun taun 2007. konvensi unesco leuwih nekenkeun upaya ngamumule warisan bduaya tak benda nyaeta tradisi nyarita jeung berekspresi, ritual jeung festival, karajinan leungen, musik, tarian jeung ngagelarna seni tradisonal.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...